Aankondiging

Platform Verstandelijk Gehandicapten regio Midden en West Brabant (MWB) en MEE West-Brabant organiseren samen informatieavonden in Breda en Roosendaal. Deze avonden zijn bedoeld voor ouders, familie, naasten en netwerk van mensen met een beperking. Je krijgt informatie over de praktische maatregelen die je kunt nemen ter bescherming van je naaste. Zodat geld- en regelzaken toekomstbestendig geregeld zijn.  Wij hebben daarbij notarissen uitgenodigd om een presentatie te geven inzake erf- en schenkrecht.

Onderwerpen die aan bod komen zijn geldzaken, bewindvoering, mentorschap, curatele, erven en schenken bij mensen met een beperking.
De avonden starten met een inleiding door Platform VG en consulenten van MEE West-Brabant, gevolgd door informatie van een kandidaat-notaris. Na afloop van het programma is er gelegenheid voor het stellen van persoonlijke vragen. 

  • Wanneer: Donderdag 7 oktober 2021
    Inloop: vanaf 19.00 uur. start: 19.30 uur. Einde: 21.30 uur
    Waar: Magazijn076, Nassausingel 26, 4811DG Breda

  • Wanneer: Dinsdag 12 oktober 2021
    Inloop: vanaf 19.00 uur. start: 19.30 uur. Einde: 21.30 uur
    Waar: Ontmoetingscentrum Sterrebos, Onyxdijk 183 c, 4706 LL Roosendaal

Een terugblik op de informatieavonden ‘Goed geregeld’ die in oktober zijn gehouden in Breda en Roosendaal.

De belangstelling van ouders, broers en zussen voor deze bijeenkomsten was groot. Uit hun opmerkingen blijkt dat de informatie en praktische adviezen die zijn gegeven over de onderwerpen ‘Beheer van financiën, Juridische bescherming en Erven en schenken’ als waardevol en nuttig zijn ervaren. Een veel gehoorde opmerking is dan ook ‘Het is goed om hierover een keer na te denken’.

Platform VG MWB is van  plan om in het jaar 2022 deze informatiebijeenkomst te herhalen.    

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje