Mensen met een licht verstandelijke beperking willen graag meedoen in de maatschappij maar zij hebben daarbij ondersteuning nodig ook van Gemeenten

Wij vragen aandacht van Gemeenten voor de positie van inwoners met een licht verstandelijke beperking. Weet de Gemeente om hoeveel inwoners het gaat, waar zij te vinden zijn, met welke problemen zij kampen en hoe zij kunnen worden ondersteund?

Het gaat om burgers die zelfstandig of met beperkte begeleiding wonen in de wijk en vaak pas in beeld komen als er problemen zijn.

Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar en wordt vaak niet herkend. Het gevaar van overschatting is groot.
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite met het opnemen en verwerken van informatie, daarnaast hebben zij vaak een gebrekkig sociaal aanpassingsvermogen.

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking wordt de hedendaagse maatschappij steeds ingewikkelder. Zij worden stelselmatig overvraagd. Dat leidt tot stress en agressieve reacties. Zij krijgen een negatief zelfbeeld en ook sociale eenzaamheid komt vaak voor.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben behoefte aan een veilige omgeving, aan structuur in hun dagelijkse leven, aan een netwerk waarop ze terug kunnen vallen en op deskundige hulpverleners die onderling goed samenwerken.

Ook door ingewikkelde wet- en regelgeving komen zij steeds verder van de maatschappij te staan. Brieven en andere berichtgeving van de rijksoverheid/gemeente zijn vaak ingewikkeld en zo ambtelijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking die helemaal niet begrijpen.

Pf VG MWB ziet het als een plicht van elke overheid om de voorzieningen van de overheid voor mensen met een licht verstandelijke beperking toegankelijk te houden. Ook deze groep heeft er recht op, ook conform het VN-verdrag. Regels dienen voor hen eenduidig en niet te ingewikkeld te zijn.

September 2021
Secretariaat Pf VG MWB
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Er bestaat ook een Landelijk Kenniscentrum LVB; zij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in diverse sectoren. Zij richten zich op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB. Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening. Wil je hier meer over weten, kijk dan eens op hun internetsite.

Ook publiceren zij regelmatig een nieuwsbrief; hieronder links naar recente uitgaven:

- nr. 5 mei 2024 - Link

- nr. 4 april 2024 - Link

- nr. 3 maart 2024 - Link

- nr. 1 januari 2024 - Link

- nr. 11 december 2023 - Link

- nr. 10 november 2023 - Link

 

 

 

 

 

 

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje