Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Uw kind/cliënt moet naar het ziekenhuis. Wat nu?

Veel ouders (1) en persoonlijk begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking hebben ervaren dat het moeilijk is om de goede noodzakelijke extra zorg voort te zetten als een opname of behandeling in het ziekenhuis nodig is.
(1) Met ouders wordt ook bedoeld betrokkenen, voogd, mentor, curator.

Platform VG Brabant heeft dit signaal serieus genomen.

Samen met ouders, vertegenwoordigers van woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen zijn de 'Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders' en 'Aanbevelingen voor zorgverleners' ontwikkeld. De 'Wegwijzer' bestaat uit twee delen, het eerste deel betreft het Overdrachtsformulier, het tweede deel bestaat uit Adviezen. Het zijn hulpmiddelen om de zorg en behandeling af te kunnen stemmen op de zorgbehoefte en het gedrag van het kind/de cliënt vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname. Het gaat hierbij écht om maatwerk, om specifieke persoonlijke zorg.

Naast de Wegwijzer en Aanbevelingen is er de notitie: 'Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis. Een Uitwerking voor de praktijk'. Hierin vindt u ook praktijkvoorbeelden.

Platform VG beveelt het gebruik van de Wegwijzer, Aanbevelingen en de Uitwerking voor de praktijk van harte aan. Er is ook een flyer en een brochure met informatie over ziekenhuisopname van mensen met een verstandelijke beperking.

Voor meer informatie of reacties kunt u contact opnemen met Ria van Hees via de e-mailadressen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje