Visie

Mensen met een verstandelijke beperking of beperkte zelfredzaamheid kiezen zoveel mogelijk zelf voor de levensinvulling die hen gelukkig maakt en blijven daardoor actief meedoen in onze samenleving.

Missie

Het Platform VG Midden en West Brabant (Pf VG MWB) behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten/vertegenwoordigers. Wij komen krachtig op voor onze achterban.

Om mensen met een verstandelijke beperking en/of een beperkte zelfredzaamheid meer zelf de richting van hun leven te laten bepalen en volwaardiger te laten deelnemen aan de maatschappij, verbinden wij aangesloten organisaties met elkaar en informeren en adviseren wij onze achterban. Ieder persoon is uniek en heeft eigen behoeften, verlangens, wensen en mogelijkheden.

Het platform VG streeft naar het vinden van de optimale balans.
Daarnaast willen wij bij de inwoners van de regio Midden en West Brabant begrip kweken voor mensen met een verstandelijke beperking en zorgen voor meer bewustwording van de positie van deze groep en hun familie.

Wij werken nauw samen met gemeenten in de regio Midden en West Brabant, Platform VG Zuidoost Brabant, buurt- en wijkteams, hulpverleners, zorgaanbieders, landelijke organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje