Wij zijn een organisatie van vrijwilligers die regionaal actief is voor de collectieve belangenbehartiging van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun verwanten/vertegenwoordigers.

Binnen het Platform VG Midden en West Brabant (Pf VB MWB) zijn ervaringsdeskundige bestuurders actief, die contact hebben met lokale, provinciale en landelijke organisaties in de zorg (zoals ZorgBelang, Ieder(in), KansPlus en Sien), Participatieraden/WMO-raden/Adviesraden Sociaal Domein, Cliëntenraden en ouder- en wooninitiatieven.

Wij streven naar het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Binnen, maar ook buiten, de regio wordt samengewerkt met Cliëntenraden woon-/zorgorganisaties, wooninitiatieven en ouderverenigingen rond mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook zijn er contacten met Participatieraden/WMO-raden/Adviesraden Sociaal Domein, Zorgbalans Brabant, op landelijk niveau met Ieder(in), KansPlus en Sien en met beleidsambtenaren van gemeenten in Brabant.

Wat doen wij?

  • Ouders en verwanten ondersteunen wij collectief door middel van informatie en voorlichting.
  • Wij organiseren themabijeenkomsten over juridische bescherming, financieel beheer, erfrecht en schenken en Zorg & Dwang.
  • Voor ouders van jongeren 18-/18+ worden informatiebijeenkomsten gehouden over juridische bescherming, Wajong en wonen.
  • Bij gemeenten wordt (meer) aandacht gevraagd voor ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Gestreefd wordt naar beleidsbeïnvloeding bij gemeenten voornamelijk in Midden en West Brabant. Zo wordt bij gemeenten o.a. gepleit voor onafhankelijke cliënt ondersteuning en meer aandacht voor Licht Verstandelijk Beperkten.
  • Deelname aan Dementietafel voor ouders/verwanten van mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
  • Stimulering van aangepast sporten.
  • Deelname aan werkgroepen op het gebied van ziekenhuiszorg, palliatieve zorg en rouwverwerking.
  • Problemen/verbeteringen met vervoer in Midden en West Brabant (Deeltaxi en OV).

Voor meer informatie kunt u mailen naar Ria van Hees: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje