Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en JohanKlaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier .

Jeugdwet

 • Kabinet houdt vast aan bezuinigingen op Jeugdzorg
  Dat bleek tijdens het debat over de regeringsverklaring deze week. Meer info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De kamer verwierp in meerderheid een motie over het terugdraaien van die bezuiniging. Ook een motie over het niet invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdzorg werd verworpen.

Participatiewet e.a.

 • ‘Hoe kan ik een vergoeding uitkeren aan een Wajonger?’
  In de praktijk blijkt het lastig om als werkgever een Wajonger op zo’n manier een gratificatie o.i.d. te geven dat de Wajonger er ook echt iets aan overhoudt. Eerder speelde die vraag al in de publiciteit en in de politiek . Het ministerie van SZW heeft nu een bericht gepubliceerd met daarin een manier om dat wel voor elkaar te krijgen.

Gemeenteraadsverkiezingen

 • Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen in uw gemeente voor mensen met een verstandelijke beperking
  Dat is één van de vragen die een aantal belangenorganisaties, waaronder LFB, Ieder(in) en VGN, stelt aan gemeenten. Die brief is deze week verzonden. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).

VN-verdrag Handicap

 • ‘Gemeenten krijgen onvoldoende voor ‘toegankelijkheid’
  Dat blijkt uit een onderzoek bij ervaringsdeskundigen naar de toepassing van het VN-verdrag op gemeentelijke niveau. Het onderzoek is uitgevoerd door Movisie. Meer info daarover in dit bericht (bron: Per Saldo) ; onderaan het bericht staat een link naar het rapport van Movisie.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • Handreiking met ervaringen over onafhankelijke cliëntondersteuning
  Die handreiking is uitgebracht door de Koepels Adviesraden Sociaal Domein.

Divers

 • Inspectie gaat zich meer richten op het voorkomen van grensoverschrijdend seksueel gedrag in de zorg
  Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vastgelegd in een nieuwe visie op het toezicht in de zorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De notitie van de IGJ is via dit bericht te vinden (bron: IGJ).
 • Kabinet verwacht dit jaar een personeelstekort van 2100 personen in de gehandicaptenzorg
  In 2031 zal dat opgelopen zijn tot 8800. De tekorten doen zich voor bij alle beroepsgroepen in de gehandicaptenzorg. Dat blijkt uit een brief van Minister Helder (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer. Zie voor de gevolgen van dit personeelstekort dit bericht (bron: NZG).
 • NIPT brengt ethische dilemma’s met zich mee voor aanstaande ouders
  Daarover schrijven Hans Kröber en Xavier Moonen in een artikel op de website Sociale Vraagstukken. De NIPT biedt zwangere vrouwen de mogelijkheid om via een bloedtest na te gaan of het ongeboren kind een beperking heeft. De huidige NIPT toetst op drie beperkingen, waaronder het syndroom van Down.

 

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje