Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Zelftesten en mondkapjes voor minima beschikbaar via gemeenten
  Die beschikbaarheid is er vanaf half februari. Meer info in dit bericht (bron: Rijksoverheid).
 • Gehandicapteninstellingen krijgen coronakosten ook in 2022 vergoed
  Dat heeft de NZa besloten. Het gaat om vergoeding van extra kosten waarop zij geen invloed hebben. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (NZa).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo / Jeugdwet /Wlz

 • Tweede Kamer wil betere aanpak zorgfraude en grote winsten in de zorg
  Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over diverse signalen over zorgfraude en grote winsten in de zorg. Meer over debat in dit bericht (bron: ANP/Binnenlands Bestuur).
  Voorafgaand aan het debat had minister Helder (VWS/langdurige zorg) de Kamer nog een brief (link)  gestuurd over fraude met subsidie voor coronazorgbanen. Meer over die fraude in dit bericht (link). (bron: Skipr). Zie voor een reactie van vakbond NU’91 hier (bron: NZG).
 • Regio Haaglanden stelt maximum winst van 5% vast in de jeugdzorg
  Deze regio, met daarin centrumgemeente Den Haag, is de eerste regio dit doet in reactie op de berichten over hoge winsten in de jeugdzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Wmo / Jeugdwet

 • Kamervragen over falend gemeentelijk toezicht op Wmo en Jeugdwet beantwoord
  Die vragen zijn gesteld door CDA en VVD. De antwoorden van staatssecretaris Van Ooijen zijn hier te lezen.

Jeugdwet

 • Hervorming van de jeugdzorg zit muurvast
  Dat komt vooral door het conflict tussen Rijk en gemeenten over de bezuinigingen op de jeugdzorg. Meer info hier (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Experimenten met meer vrijheid in de bijstand hebben wisselend succes
  In de afgelopen periode hebben diverse gemeenten geëxperimenteerd met meer vrijheden in de bijstand. Die experimenten zijn door het Centraal Planbureau (CPB) geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt een wisselend succes. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). Het onderzoeksrapport is via deze link te vinden (bron: CPB).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Onderzoeksrapport wetsevaluatie Wzd gepubliceerd (2)
  Volgens de Wzd moet deze wet twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. De eerste fase van die evaluatie is nu afgerond.  Staatssecretaris Blokhuis heeft het onderzoeksrapport (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd.  Er komt nog een rapport over de tweede fase; dat verschijnt volgend jaar. Dan zal het nieuwe kabinet op die evaluatie reageren.
  Bovenstaand bericht stond in een eerdere Docu-alert. In aansluiting daarop is hier een reactie van cliënten- en belangenorganisaties in de gehandicaptensector op de uitkomsten van de evaluatie.
 • Brede coalitie bepleit uitbreiding Wzd
  Voorgesteld wordt om ook personen met een psychische stoornis onder de Wzd te laten vallen als de Wzd het wettelijke regime is dat het beste past bij hun zorgbehoefte. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Gemeenteraadsverkiezingen

 • In elke gemeente op één stembureau een Prokkelduo
  Daarvoor maakt de stichting Prokkel zich sterk. Het gaat er om dat in elke gemeente op één stembureau een vrijwilliger met een (licht) verstandelijke beperking gaat meewerken. Meer info daarover in deze berichten van Ieder(in) (link) en Stichting Prokkel (link).
 • ‘Hoe laat je je in de gemeente horen als het gaat om gehandicaptenzorg?’
  VGN heeft voor zijn leden enkele tips (link) voor lobby-activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt. Hoewel de tips vooral gericht zijn op zorginstellingen, kunnen ze ook bruikbaar zijn voor andere belangenbehartigers.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • VWS-geld voor versterken cliëntondersteuning door gemeenten
  Dat geld is dit jaar en in 2023 beschikbaar. Het gaat om een eenmalig bedrag van maximaal € 50.000 per gemeente. In 2022 en 2023 kunnen 25 gemeenten een beroep doen op deze uitkering. Meer info in dit bericht (bron: VNG). 

Divers

 • Ieder(in) ondersteunt wet die eind wil maken aan vuurwerkoverlast
  Dat doet Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties in reactie (link) op een concept-wetsvoorstel.
 • ‘Regel eindelijk beheer DigiD door wettelijk vertegenwoordigers’
  Die oproep doen een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), KansPlus, Sien en LFB, in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat in de Tweede kamer met de nieuwe staatssecretaris voor Digitale zaken. Meer info en een link naar de brief in dit bericht (bron: KansPlus).  
 • ‘Wat als ik het niet meer kan?’
  Op die vraag van verwanten van mensen met een beperking geeft een nieuwe wegwijzer antwoorden. Die wegwijzer is te vinden via https://schouders.nl/ondersteuning-advies/wat-als-ik-het-niet-meer-kan. De website wordt gedragen door Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders, Kansplus en Vilans. Meer over de website in dit bericht (bron: KansPlus).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje