Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Gehandicapten douchen minder vaak door ziekte personeel
  Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in haar Zorgsignalen van deze week (link). Die afwezigheid hangt vaak samen met corona.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo / Jeugdwet /Wlz

 • Tweede Kamer wil betere aanpak zorgfraude en grote winsten in de zorg (2)
  Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over diverse signalen over zorgfraude en grote winsten in de zorg. Meer over debat in dit bericht (bron: ANP/Binnenlands Bestuur).
  Voorafgaand aan het debat had minister Helder (VWS/langdurige zorg) de Kamer nog een brief (link) gestuurd over fraude met subsidie voor coronazorgbanen.
  Meer over die fraude in dit bericht (link) (bron: Skipr). Zie voor een reactie van vakbond NU’91 hier (bron: NZG).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop is hier nog een bericht van Per Saldo met een kort verslag van het overleg in de Kamer en met een reactie die vooral ingaat op het PGB.

Jeugdwet

 • Gemeenten willen dat Eerste Kamer bezuinigingen op jeugdzorg ongedaan maakt
  Volgende week debatteert de Eerste Kamer over de regeringsverklaring van Rutte IV. Een poging van de oppositie in de Tweede Kamer om de bezuinigingen op de jeugdzorg ongedaan te maken, mislukte eerder. Gemeenten en jeugdzorgaanbieders richten zich nu op de Eerste Kamer. Meer daarover in dit bericht. Inmiddels dreigen Jeugdzorgmedewerkers met stakingen tegen de bezuinigingen (link) (bron: 2x  Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Hoe gaat Sociale Zaken de voornemens uit het Regeerakkoord aanpakken?
  In een Planningsbrief informeren de beide ministers op Sociale Zaken de Tweede Kamer hoe zij de voornemens uit het Regeerakkoord voor o.a. de Participatiewet en de Wsw gaan aanpakken. Die Planningsbrief is hier te vinden.

Participatiewet / Jeugdwet / Wmo

 • Inventarisatie van hardvochtige regels gestart; iedereen kan reageren
  In opdracht van de Tweede Kamer wordt nu geïnventariseerd welke wetten en regels mensen (onbedoeld) ernstig in de knel kunnen brengen. Iedereen kan wetten en regels aanmelden. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). De regels kunnen worden aangemeld via de consultatiesite van de overheid (link).

Divers

 • Eindrapportage programma Volwaardig leven
  Het programma Volwaardig Leven loopt sinds eind 2018 en heeft als doel een toekomstbestendige en beter passende gehandicaptenzorg te realiseren. In een brief (link) geeft minister Helder (VWS; langdurige zorg) een kort overzicht van de resultaten van het programma. Bij de brief zitten enkele bijlagen die meer inzicht geven in de bereikte resultaten. Zie voor de resultaten van enkele deelprogramma’s ook dit bericht (bron: Kennisplein gehandicaptensector).
 • ‘VGN en de Nederlandse ggz moeten fuseren’
  Dat schrijft Peter Sybesma. Hij vindt dat de ggz (psychiatrie) en de gehandicaptenzorg beter moeten gaan samenwerken in het belang van de zorg. Een fusie tussen VGN en Nederlandse ggz, de beide overkoepelende organisaties, kan daar bij helpen. Zie voor zijn argumenten deze berichten van NZG (link) en VGN (link).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje