Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Versoepeling coronamaatregelen en debat in Tweede Kamer over corona
  Deze week was er weer een persconferentie over corona. In die persconferentie werd een versoepeling en stapsgewijze afschaffing van een aantal maatregelen aangekondigd. Zie voor kort overzicht van die versoepelingen deze poster (link).
  Ook was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Daar werd ook gepraat over de ongerustheid  bij kwetsbare groepen over hun bescherming. Een kort verslag van dit debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan het debat was de Kamer weer via een stand van zaken brief (link) door VWS geïnformeerd over alle ontwikkelingen. Ieder(in) stuurde voor het debat nog een brief waarin uitdrukkelijk om extra bescherming voor kwetsbare groepen werd gevraagd. Zie voor die brief en de reacties daarop deze berichten van Ieder(in) (link) en (link).
 • Gezondheidsraad adviseert extra boosterprik voor mensen met Downsyndroom
  De Gezondheidszaad onderscheidt vier groepen kwetsbare mensen voor wie een extra boosterprik beschermend kan zijn nu veel coronamaatregelen worden opgeheven. Naast mensen met Downsyndroom zijn dat bijvoorbeeld ook verpleeghuisbewoners en 70+ers. Meer info in dit bericht (bron: Skipr). Minister Kuipers beslist volgende week over dit advies. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • VGN mist aandacht voor gehandicaptenzorg in eerste OVV-rapport over aanpak coronacrisis
  Deze week verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de coronacrisis in de eerste periode van 2020. In dat rapport is veel aandacht voor de stille ramp in de verpleeghuizen. VGN mist nu in het rapport aandacht voor de specifieke problemen van de gehandicaptenzorg in die periode, zodat ook van die ervaringen kan worden geleerd. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Wlz

 • Nieuwe website zorgkantoren over regelen langdurige zorg
  Sinds deze week hebben de zorgkantoren een nieuwe website met informatie over het regelen van langdurige zorg. Deze website lijkt vooral nuttig voor mensen die nog met hun ‘zorgcarrière’ beginnen. De website bevat nu alleen nog informatie over de sector verpleging en verzorging. Informatie over de  gehandicaptenzorg word later toegevoegd. De website is te vinden via https://zorgkantoor.nl

Jeugdwet

 • Eerste Kamer tegen bezuinigingen jeugdzorg
  Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer over de Regeringsverklaring van het Kabinet Rutte IV. Een motie daarover lijkt de steun van een meerderheid te hebben. Volgende week word over die motie gestemd. Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Kabinet negeert ultimatum over bezuinigingen: jeugdzorg gaat nu staken
  Het kabinet is niet is ingegaan op het ultimatum van jeugdzorgmedewerkers om de geplande bezuinigingen te schrappen. Daarom gaan jeugdzorgmedewerkers op 15 maart 24 uur lang staken. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: NZG). Jeugdzorginstellingen steunen de actie van de medewerkers (link) (bron: Skipr).

PGB

 • Zorgkantoor moet juistheid besteding pgb vooral vooraf controleren en niet achteraf
  Dat heeft de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) bepaald in een uitgebreide uitspraak over PGB-Wlz. De CRvB is de hoogste rechter op dit terrein. Meer over deze uitspraak in dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar de uitspraak.
 • Bestuursrechter geeft kwetsbare mensen bescherming tegen hoge pgb-schuld
  In drie zaken had een frauderende zorgaanbieder minder zorg geleverd dan gedeclareerd werd. Het zorgkantoor verlaagt achteraf de toegekende PGB’s en vordert het teveel betaalde terug van de PGB-houders. De Rechtbank Midden-Nederland bepaalt nu in een uitvoerig beargumenteerde uitspraak dat de PGB-houder niet hoeft terug te betalen. Het zorgkantoor kan zo nodig wel een civiele procedure starten tegen familie of de gewaarborgde hulp. Zie voor verdere toelichting dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Modelovereenkomst en ‘derdenbeding’ verplicht per 1 april 2022
  Deze verplichting geldt voor PGB’s in de Wmo en de Jeugdzorg. Veel pgb-houders hebben al aan deze verplichting voldaan; een aantal nog niet. In dit bericht geven SVB en VNG aan hoe zij de laatste groep gaan activeren.

Participatiewet e.a.

 • Hoe wordt de Wet vereenvoudiging Wajong gemonitord?
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Schouten in een brief (link) kort hoe zij de Monitor Vereenvoudiging Wajong wil aanpassen. Ook gaat zij kort in op signalen dat Wajongers na overgang naar de nieuwe Wajong toch minder uitkering kregen.

Gemeenteraadsverkiezingen

 • Stemhulp voor mensen met verstandelijke beperking in 15 gemeenten
  Meer over die stemhulp en de betrokken gemeenten in dit bericht (bron: NZG). De stemhulp zelf is te vinden via Steffie https://www.hoewerktstemmen.nl/

Divers

 • Onderhandelingen over CAO Gehandicaptenzorg vastgelopen
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Wat zijn de bewindspersonen op VWS van plan de komende periode?
  Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen op VWS in een planningsbrief (link) aangegeven welke onderwerpen zij de komende periode gaan aanpakken en welke stukken de Tweede Kamer kan verwachten. Zie voor de concrete planning de bijlage (link) bij de brief.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje