Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Minister Kuipers beslist tot extra boosterprik voor mensen met Downsyndroom
  De minister onderscheidt vier groepen kwetsbare mensen voor wie een extra boosterprik beschermend kan zijn nu veel coronamaatregelen worden opgeheven. Naast mensen met Downsyndroom zijn dat bijvoorbeeld ook verpleeghuisbewoners en 70+ers. Mensen met Downsyndroom krijgen de prik via de eigen huisarts, mobiele vaccinatieteams  van de GGD of via de zorginstelling. Meer info daarover in dit bericht van Skipr (link) en in de brief (link) die de minister daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Nieuwe regeling voor zorgpersoneel met langdurig Covid in de maak
  Die regeling moet voorkomen dat zorgmedewerkers worden ontslagen die aan het begin van pandemie langdurig ziek zijn geworden. Normaal zouden zij na twee jaar ontslagen kunnen worden. Meer info hier (bron: NZG).

Wlz

 • VGN en ZN sluiten overeenkomst over toekomstbestendige gehandicaptenzorg
  VGN, de brancheorganisatie van de gehandicapteninstellingen, en ZN, de brancheorganisatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren, sluiten deze overeenkomst voor vier jaar. Meer over die overeenkomst, de doelstellingen en de uitvoering daarvan in deze berichten van Skipr (link) en vooral van VGN (link). De overeenkomst zelf is hier te lezen.

Wmo / Jeugdwet

 • ‘Maak van Jeugdzorg en Wmo een basisvoorziening’
  Dat moet een basisvoorziening zijn waar hulpbehoevende Nederlanders recht op hebben, onafhankelijk van waar ze wonen. Voor zo’n basisvoorziening wordt gepleit in een artikel in Binnenlands Bestuur.
 • Eerste Kamer tegen bezuinigingen jeugdzorg (2)
  Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer over de Regeringsverklaring van het Kabinet Rutte IV. Een motie daarover heeft de steun van een meerderheid. Volgende week word over die motie gestemd. Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop zijn hier (bron: Skipr/ANP) en hier (bron: VNG) nog berichten dat de Eerste Kamer deze week inderdaad in meerderheid tegen de bezuiniging heeft gestemd (bron: Skipr/ANP).

Participatiewet e.a.

 • Meer maatwerk door gemeenten, SVB en UWV bij kleine fout met uitkering
  Dat is de kern van een initiatief-wetsontwerp van een zestal partijen in de Tweede Kamer. Ze willen dat gemeenten, SVB en UWV meer ruimte krijgen om zo’n fout zo mogelijk soepel op te lossen. Nu moet in zo’n situatie een uitkering worden teruggevorderd en wordt een boete opgelegd. Meer info in dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • CRvB: snelle oplossingsgerichte rechtspraak mogelijk door nieuwe procedure
  De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het terrein van o.a. de Participatiewet, werkt op verzoek van partijen met een snelle en vooral oplossingsgerichte  procedure. De CRvB heef de gemeenten nog eens op die procedure gewezen. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG). Zie voor meer info over de inhoud van die procedure
  dit bericht (bron: De Rechtspraak).
 • Debat in Tweede Kamer over Participatiewet
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer over veranderingen in de Participatiewet (het Breed Offensief).  Van dit debat is nog geen kort verslag beschikbaar. Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) nog een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die punten dit bericht (bron: Ieder(in)).

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • Nieuwe webpagina over onafhankelijke cliëntondersteuning
  De webpagina is gemaakt door Ieder(in). Deze is vooral bedoeld voor lokale belangenbehartigers die meer werk willen maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning. De pagina is via dit bericht te vinden.

Belastingaangifte 2021

 • Website over mogelijkheden belastingaftrek voor zorgkosten weer on-line
  Binnenkort kan er weer belastingaangifte worden gedaan. Ieder(in) heeft een speciale website waarop uitgebreid de mogelijkheden voor belastingaftrek wegens zorgkosten worden behandeld. Ook wordt ingegaan op andere vormen van inkomensondersteuning. De website is nu geactualiseerd. Klik voor deze website https://meerkosten.nl

VN-verdrag Handicap

 • VN toetst Nederland op uitvoering van het verdrag
  Die toetsing gebeurt eind dit jaar of begin volgend jaar. Meer over die toetsing in dit bericht (bron: NZG).

Divers

 • In 2021 110 meldingen van ongewenst seksueel gedrag in VG-sector
  Dat blijkt uit het Jaarbeeld van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) over vorig jaar. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr). Meer cijfermatige informatie is via deze link te vinden. En het volledige Jaarbeeld via deze link.
 • Kabinet beslist dit voorjaar definitief over halvering jonggehandicaptenaftrek
  Die halvering zou per 2025 moeten ingaan. Dat blijkt uit antwoorden (link) op Kamervragen van de SP over deze voorgenomen belastingmaatregel.
 • Mensen met LVB gebaat bij meer tijd en aandacht van huisarts
  Dit is een van de belangrijke aanbevelingen uit het Verbetersignalement ‘Zorg voor mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem’ van het Zorginstituut. Meer info en aanbevelingen in deze berichten van NZG (link) en Zorginstituut (link) In het laatste bericht staat een link naar het Verbetersignalement.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje