Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • VGN mist aandacht voor gehandicaptenzorg in eerste OVV-rapport over aanpak coronacrisis; cliëntenorganisaties vragen om aanvullend onderzoek (2)
  Deze week verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronacrisis in de eerste periode van 2020. In dat rapport is veel aandacht voor de stille ramp in de verpleeghuizen. VGN mist nu in het rapport aandacht voor de specifieke problemen van de gehandicaptenzorg in die periode, zodat ook van die ervaringen kan worden geleerd. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
  Bovenstaand bericht stond in een vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier een link naar een brief waarin cliënten- en belangenorganisaties de OVV vragen om aanvullend onderzoek te doen naar de situatie in de gehandicaptenzorg in de eerste periode van de coronacrisis.

Wmo / Wlz

 • Wlz-geindiceerd: welke voorzieningen vallen dan onder Wlz of Wmo?
  Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? De gemeente Raalte maakt daar jaarlijks een handig overzicht van. Dat overzicht is via dit bericht te vinden (bron: VNG).

Wlz / Zorgverzekeringswet

 • ‘Voornemen om behandeling over te hevelen van Wlz naar Zorgverzekeringswet is zeer zorgwekkend’
  In het regeerakkoord staat dat behandeling in de langdurige zorg zal worden overgeheveld van de Wlz naar de Zorgverzekeringswet. VGN noemt dat -om een aantal redenen-zorgwekkend. Meer over die bezwaren in dit bericht (bron:VGN). Eerder hadden zorgverleners en directeuren zich al in de pers tegen die overheveling uitgesproken. Zie bijv. dit artikel in NRC (link).

Participatiewet e.a.

 • Animatie over bedoeling en werking Participatiewet
  Die animatie is gemaakt door Cedris, de brancheorganisatie van de sociale werkbedrijven, en is hier te vinden (bron: Cedris).
 • Debat in Tweede Kamer over Participatiewet (2)
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer over veranderingen in de Participatiewet (het Breed Offensief). Van dit debat is nog geen kort verslag beschikbaar. Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) nog een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die punten dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Van dit debat is nu een kort verslag beschikbaar (bron: Cedris).

VN-verdrag Handicap

 • Mensen met zwaardere beperkingen kunnen onvoldoende meedoen
  Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens (CVRM ), dat onderzoek heeft laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij is speciaal gekeken naar zelfstandig leven in de samenleving, werk en onderwijs. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron Ieder(in); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Mensen met verstandelijke beperking nemen deel aan stembureaus
  In zo’n 130 gemeenten is een stembureau waar een vrijwilliger met een verstandelijke beperking deelneemt aan het werk, gekoppeld aan een regulier lid van het stembureau. Meer info over deze actie van Prokkel e.a. in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje