Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Hoe wil de gehandicaptenzorg op lange termijn met COVID om gaan?
  Samen met andere partijen in de langdurige zorg heeft VGN een notitie gemaakt hoe zij in de toekomst om wil gaan met COVID 19. Meer informatie is te vinden in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link); onderaan het tweede bericht staat een link naar de notitie ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wlz

 • Laat waar nodig familie (her)indicatie Wlz aanvragen en eis daarvoor geen formeel mentorschap (3). Stand van zaken.
  Voor zo’n aangepaste aanvraagprocedure pleitte enkele weken terug een aantal belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.  Zie voor de achtergrond van die brief deze berichten van KansPlus (link) en VGN (link). Inmiddels is over dit onderwerp een gesprek met VWS geweest. De betrokken organisaties hebben nu opnieuw een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Meer daarover in deze berichten van Sien (link) er KansPlus (link).

Participatiewet e.a.

 • Rotterdam stopt met kostendelersnorm voor jeugdigen onder 27 jaar
  De gemeente loopt hierbij vooruit op landelijke regelgeving. Meer over dit besluit in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Andere grote gemeenten zijn het inhoudelijk met Rotterdam eens, maar willen wel wachten op veranderingen in de landelijke regelgeving. Mee info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Kabinet denkt nog na over bezuiniging jeugdzorg
  Het kabinet wil bezuinigen in de Jeugdzorg. De Tweede Kamer is daarmee akkoord, maar de Eerste Kamer wil die bezuiniging in meerderheid niet. Het kabinet heeft
  in beide Kamers een meerderheid nodig. Het kabinet denkt nog na hoe zij dit nu moet oplossen. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Alle informatie over het stemmen nog eens op een rij
  Ieder(in) heeft alle belangrijke informatie over het stemmen nog eens op een rij gezet. Die informatie is te vinden via dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Meld je ervaringen met stemmen bij Ieder(in)
  Die heeft daarvoor een meldpunt ingesteld. Zie dit bericht.

Divers

 • Wat zijn de bewindspersonen op VWS van plan de komende periode?
  (2) Nieuw:  hoofdlijnenbrief verschenen.
  Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen op VWS in een planningsbrief (link) aangegeven welke onderwerpen zij de komende periode gaan aanpakken en welke stukken de Tweede Kamer kan verwachten. Zie voor de concrete planning de bijlage (link) bij de brief.
  Op verzoek van de Tweede Kamer is dit planningsschema verder inhoudelijk toegelicht en uitgewerkt in een Hoofdlijnenbrief (link); vanaf bladzijde 8 gaat het over de langdurige zorg.
  Dit bericht uit een vorige Docu-alert is aangevuld met een verwijzing naar de Hoofdlijnenbrief.
 • Verslag kennismakingsgesprek VGN met minister Helder
  Deze week voerde VGN een kennismakingsgesprek met minister Helder van Langdurige Zorg. Voorafgaand aan dat gesprek stuurde VGN een brief (link) met aandachtspunten. Een kort verslag van het gesprek is hier te vinden.
 • Hulp aan Oekraïne: urgent extra inzet nodig voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  Zie voor deze oproep van de Oekraïense koepelorganisatie voor mensen met een beperking dit bericht van ieder(in).
 • Begrijpelijke informatie over Rusland en Oekraïne: tips
  VGN heeft een aparte pagina gemaakt met tips over begrijpelijke informatie, tips over manieren om als naaste of begeleider over de oorlog te praten met mensen met een verstandelijke beperking en tips over betrouwbare informatiebronnen. Deze pagina (link) wordt geregeld bijgewerkt (bron: VGN).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje