Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Verdere versoepeling coronamaatregelen
  Deze week werden de coronamaatregelen verder versoepeld. Een overzicht van die versoepelingen is via dit bericht en dit bericht (bron: Rijksoverheid) te vinden.
 • Impact van coronacrisis op naasten van mensen met een verstandelijke beperking: Eindrapport onderzoek gepubliceerd
  Door het Nivel is de afgelopen coronaperiode-onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Eerder zijn twee tussenrapporten gepubliceerd. Deze week verscheen het Eindrapport. Meer over de resultaten in dit bericht (bron: VGN); onder het bericht staat een link naar het eindrapport.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wlz

 • Politieke keuzes nodig om langdurige zorg betaalbaar te houden
  Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die op verzoek van VWS een inschatting heeft gemaakt of het gereserveerde budget voor de langdurige zorg toereikend is voor 2022. Meer info in dit bericht (bron: NZG); de brief van de NZa is hier te vinden.

Participatiewet e.a.

 • Ook Arnhem gaat kostendelersnorm versoepelen
  Arnhem volgt hiermee de gemeente Rotterdam die eerder besloot om vooruitlopend op wijziging van de wetgeving alvast  de kostendelersnorm te versoepelen. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • 'Draai halvering belastingkorting jonggehandicapten terug’
  Daarvoor pleit de FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Meer info hier (bron: NZG).

Jeugdwet

 • 24-uursstaking van jeugdzorgmedewerkers
  Deze week staakten jeugdzorgzorgmedewerkers 24 uur voor meer geld voor de sector. Meer info over deze staking in dit bericht (bron: NZG) en dit bericht (Skipr).

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Ook stembureauleden met een beperking deden mee
  Op zo’n 130 stembureaus werkten ook mensen met een verstandelijke beperking mee in het stembureau. In dit bericht een voorbeeld uit Gouda (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Tips voor een inclusief coalitieakkoord
  In de meeste gemeenten zijn de onderhandelingen over een gemeentelijk coalitieakkoord begonnen. Dat biedt kansen voor belangenbehartigers. Op de website van Ieder(in) staan tips hoe een inclusief coalitieakkoord te bereiken (link).

VN-verdrag Handicap

 • Tweede Kamer stemt vóór uitbreiding art.1 van de Grondwet met grondslag handicap
  De Kamer deed dat in grote meerderheid. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Ieder(in).

Belastingaangifte 2021

 • Website over mogelijkheden belastingaftrek voor zorgkosten on-line (2)
  Er kan weer belastingaangifte worden gedaan. Ieder(in) heeft een speciale website waarop uitgebreid de mogelijkheden voor belastingaftrek wegens zorgkosten worden behandeld. Ook wordt ingegaan op andere vormen van inkomensondersteuning. De website is nu geactualiseerd. Klik voor deze website https://meerkosten.nl.
  Dit bericht stond in een vorige Docu-alert en wordt vanwege de actualiteit herplaatst.

Divers

 • Akkoord over Cao-gehandicaptenzorg
  Werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Welke trends zijn belangrijk voor de gehandicaptenzorg en welke gevolgen hebben ze?
  Daarnaar is onderzoek gedaan door het FWG .De resultaten zijn te vinden in de Trendsrapportage Gehandicaptenzorg. Meer info over dit onderzoek in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Brief VWS over sporten door mensen met een beperking
  In een brief reageert minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’. Die notitie was vorig jaar door een aantal Kamerleden aan de toenmalig minister De Jonge aangeboden. Zie voor de reactie van VWS hier.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje