Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

 • ‘Investeren in Wmo-toezicht loont’
  Dat is de conclusie van een onderzoek bij enkele gemeenten naar kosten en baten van goed toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo. Meer over dit onderzoek in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link); onderaan het laatste bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

Jeugdwet

 • Eerste Kamer: ‘Voor 15 april duidelijkheid over bezuinigingen Jeugdzorg’
  De Eerste Kamer wil dat het Kabinet voor 15 april duidelijkheid geeft over het doorgaan van de bezuinigingen op de Jeugdzorg. Het kabinet wilde pas begin mei die duidelijkheid geven. De Eerste Kamer gaat daar dus niet mee akkoord. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur/ANP).

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 • Vragen van Eerste en Tweede Kamer over evaluatie Wzd beantwoord
  Eind vorig jaar is een eerste evaluatieverslag van de Wzd (en de Wvggz) gepubliceerd. Door zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn daarover vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Die zijn nu door het kabinet beantwoord. Zie voor de brief aan de Tweede Kamer hier en voor de brief aan de Eerste Kamer hier.

Divers

 • Akkoord over Cao-gehandicaptenzorg (2)
  Werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg hebben vorige week overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). Deze week demonstreerden medewerkers in de VG voor meer geld vanuit de politiek om de opgelopen achterstanden in te halen. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG) en dit bericht (bron: VGN). 
  Dit bericht uit de vorige Docu-alert is aangevuld met actuele info van deze week.
 • Gemeenten hebben steeds minder over voor mantelzorger
  Dat blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL. Steeds meer gemeenten verlagen het bedrag van de waardering; 10% van de gemeenten heeft deze al helemaal afgeschaft. Zie voor meer info dit bericht (bron: MantelzorgNl); in het bericht staat een interactief kaartje, waarop de situatie per gemeenten kan worden bekeken.
 • Zorg over bruikbaarheid digitale inlogmiddelen voor mensen met een (verstandelijke) beperking
  Deze week praatte de Tweede Kamer over onder meer de Digitale Overheid. Door belangenorganisaties was vooraf aandacht gevraagd voor toenemende problemen bij het gebruik van nieuwe inlogmiddelen door mensen met een (verstandelijke) beperking Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). In een andere brief is aandacht gevraagd voor de problemen met het beheer van DIGID bij mensen met een verstandelijke beperking. Meer daarover in dit bericht (bron: Sien).
 • Opvang van Oekraïense vluchtelingen met een (verstandelijke) beperking
  Door gehandicapteninstellingen wordt opvang geboden aan Oekraïense vluchtelingen met een (verstandelijke)  beperking. In dit bericht staan enkele voorbeelden (bron: VGN).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje