Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • In laatste coronagolf overleden relatief minder mensen in gehandicapteninstellingen
  In de periode november 2021- maart 2022 overleed 0,4 % van de patiënten met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode daarvoor was dat 4 %. Dat blijkt uit onderzoek van de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van de Radbouduniversiteit. Deze werkplaats hield op verzoek van VWS een registratie bij over Covid in gehandicapteninstellingen. Meer info is te vinden ineen nieuwe factsheet van de werkplaats.

Wmo

 • Gemeenten willen € 260 mln. extra voor uitvoering van de Wmo
  Dat geld komen zij tekort voor de uitvoering van de Wmo. Eén van de oorzaken van dat tekort is de invoering van de vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) voor huishoudelijk hulp. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Een aantal gemeenten heeft inmiddels een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp ingevoerd. Het Rijk heeft tot nu toe niet ingegrepen bij die gemeenten. Zie daarover dit bericht (bron:  Binnenlands Bestuur).
 • Debat in Tweede Kamer over uitvoering van de Wmo
  Deze week was er een debat met staatssecretaris Van Ooijen. Een kort verslag van dat debat is nog niet beschikbaar.
  Voorafgaand aan dat debat stuurde de staatssecretaris nog een Hoofdlijnenbrief over toekomst van de Wmo naar de Tweede Kamer (link). In die brief beschrijft hij hoe hij de toekomst van de Wmo ziet en bij welke knelpunten hij gaat werken aan een oplossing. Bij de brief zit een bijlage (link), waarin staat op welk moment de staatssecretaris welke beleidsstukken naar de Tweede Kamer zal sturen. Ook Ieder(in) stuurde voorafgaand aan het debat een brief met aandachtspunten.

Wlz

 • In 2022 is voorlopig € 29,8 miljard beschikbaar voor de Wlz
  Dat heeft minister Helder in een brief aan de Tweede kamer laten weten (link). Het bedrag van € 29,8 mld. kan gedurende dit jaar nog worden bijgesteld.  

WLz / Zorgverzekeringswet

 • Mensen in de Wlz soms dubbel verzekerd voor tandartskosten
  Dat kan gelden voor mensen die een indicatie hebben voor verblijf met behandeling. De tandartskosten komen in dat geval voor rekening van de Wlz. Soms is er echter ook een aanvullende verzekering en zijn ze dubbel verzekerd. Als de verzekeraar hen daar niet attent maakt, dan betalen zij onnodig premie. Over deze kwestie loopt een rechtszaak. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: MAXmeldpunt).

PGB

 • SVB stopt met PGBbetaling zorgverlener bij overeenkomst zonder derdenbeding
  Vanaf 1 april zijn overeenkomsten met een derdenbeding verplicht. Zo’n derdenbeding beschermt PGB-houders bij oneigenlijk gebruik door zorgverleners. Ondanks diverse acties waren er eind vorige maand nog zo’n 1400 overeenkomsten waar dat derdenbeding ontbrak. De SVB heeft nu bij deze contracten de betalingen aan zorgverleners gestopt. Zie voor meer info dit bericht (bron: Sociaalweb).

Participatiewet e.a.

 • Schaf kostendelersnorm af voor alle mensen met een beperking
  Daarvoor pleit Ieder(in). Aanleiding is de publicatie van een concept-wetsontwerp, waarbij de kostendelersnorm (ook wel bekend als de ‘mantelzorgboete’) vervalt voor mensen tot 27 jaar. Ieder(in) vindt dat die mantelzorgboete voor alle mensen met een beperking zou moeten vervallen. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

(Passend) onderwijs

 • Kamer wil sneller verbeteringen in het onderwijs
  Dat is één van de uitkomsten van een debat deze week in de Tweede Kamer over inclusief en passend onderwijs. Een korte weergave van het debat is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in).

Leerlingenvervoer

 • Kinderen veel te lang in de taxi naar school
  Dit is één van de punten waarin de kwaliteit van het leerlingenvervoer tekort schiet. Dat meldt de organisatie Ouders en Onderwijs. Meer over deze en andere klachten in deze berichten van NZG (link) en Ouders en Onderwijs (link); in het laats bericht staat een link naar het rapport. De reactie van de VNG is hier te vinden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • Vijf stappen ter verbetering van onafhankelijke cliëntondersteuning
  Die stappen staan in een publicatie van MEE Nederland. Meer daarover in dit bericht (bron: MEE Nederland). Een korte versie van het 5-puntenplan is hier te vinden.

Divers

 • Wat hebben kinderen van ouders met een verstandelijke beperking nodig?
  Die vragen en behoeften zijn recent in kaart gebracht door Trimbos-instituut en Denktank KVBO. Meer over de resultaten van dit project in dit bericht (bron: Sien).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje