Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg
Deze rubriek vervalt met ingang van de volgende Docu-alert. Nieuws over corona is vanaf dan in de rubriek Diversen te lezen.

 • Hoe wil overheid op lange termijn met Covid-19 omgaan?
  Vorige week publiceerde het kabinet een brief (link) met daarin de lange termijn aanpak van Covid 19.
  Vanaf pagina 27 gaat het over de langdurige zorg. Er is ook een samenvatting-in-beeld van deze brief (link).
 • Gehandicapteninstellingen krijgen meer extrakosten vanwege corona vergoed
  Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor eigen teststraten en kosten voor cohort-units. Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo /Jeugdwet

 • Gemeenten krijgen voorlopig geen extra geld
  Dat bleek in een debat deze week in de Tweede Kamer over de gemeentelijke financiën. Ondanks een brandbrief van de gemeenten vindt het merendeel van de Tweede Kamer dat nu (nog) niet nodig. Wel zijn er zorgen over de gemeentelijke financiën na 2026. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz

 • VGN en ZN sluiten overeenkomst over toekomstbestendige gehandicaptenzorg; KansPlus zeer verontrust over de gevolgen van dit akkoord (2)
  VGN, de brancheorganisatie van de gehandicapteninstellingen, en ZN, de brancheorganisatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren, sluiten deze overeenkomst voor vier jaar. Meer over die overeenkomst, de doelstellingen en de uitvoering daarvan in deze berichten van Skipr (link) en vooral van VGN (link). De overeenkomst zelf is hier te lezen.
  Belangennetwerk KansPlus is verontrust over de gevolgen van dit akkoord voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor de reactie van KansPlus hier.
  Dit bericht uit een eerdere Docu-alert is aangevuld met de reactie van KansPlus.
 • Kosten langdurige zorg stijgen in 2021 met 10,8%
  Dat blijkt uit cijfers van het Zorginstituut. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). De kosten stijgen tot € 25,7 miljard. Het rapport van het zorginstituut is via deze link te lezen.

Wmo / Jeugdwet / Participatiewet e.a.

 • Kosten Wmo stijgen het sterkst
  Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de kosten voor het gemeentelijk sociaal domein. Recent zijn de gegevens over 2020 gepubliceerd. Opvallend in dat jaar is de sterke stijging van de kosten voor de Wmo. Voor de Jeugdwet en de Participatiewet was er ook een stijging maar minder sterk. Meer informatie en cijfers in dit bericht (bron: Divosa); in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • Handreiking cliëntondersteuning geactualiseerd
  De VNG bracht in 2017 een Handreiking uit voor gemeenten over onafhankelijke cliëntondersteuning. Die handreiking is nu geactualiseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen en kennis uit de gemeentelijke Koploperprojecten. De handreiking is te vinden via dit bericht.
 • Minister tevreden over resultatenpilots gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Afgelopen periode is er voor vijf specifieke groepen cliënten kennis opgedaan met bijzondere vormen van cliëntondersteuning. Die pilots waren onderdeel van het programma Volwaardig Leven van VWS. Afgelopen week zijn de resultaten van die pilots besproken. Meer over die pilots en de resultaten is te vinden in dit bericht (bron: MEE NL).

Divers

 • Onderzoek gevolgen oorlog voor mensen met verstandelijke beperking uit Oekraïne
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking in Tilburg. Meer over de inhoud van dat onderzoek in dit bericht (bron: VGN).
 • Start branche-opleidingen voor mensen met een beperking
  Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS drie nieuwe praktijkgerichte brancheopleidingen ontwikkeld. Deze erkende opleidingen 
  –Assistent Facilitair, Groen en Logistiek– moeten de overstap naar bijvoorbeeld een mbo-vervolgopleiding of een betaalde baan bevorderen. Deze week gaf minister Helder het officiële startsein. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Brief VWS over sporten door mensen met een beperking (2)
  In een brief reageert minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’. Die notitie is vorig jaar door een aantal Kamerleden aan de toenmalig minister De Jonge aangeboden. Zie voor de reactie van VWS hier. Inmiddels is er ook een reactie (link) van MEE NL.
  Dit bericht uit een eerdere Docu-alert is aangevuld met de reactie van MEE NL.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje