Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo / Jeugdwet

 • Kabinet moet opschieten met verbetering jeugdzorg en Wmo
  Dat bleek deze week tijdens een debat in de Tweede Kamer over een wet die de inkoop en aanbesteding beter wil regelen. In dat debat kwamen ook allerlei andere problemen in  Jeugdzorg en Wmo aan de orde. Meer info over dit debat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit kort verslag (bron: Tweede Kamer).

Jeugdwet

 • Gemeenten: bezuinig zeker niet op Jeugdzorg nu er een nieuwe Cao is
  Partijen in de Jeugdzorg hebben deze week een nieuwe Cao afgesloten. Zie meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en van Binnenlands Bestuur (link). Die Cao betekent extra kosten voor gemeenten. VNG heeft nu aan het kabinet laten weten, dat er nu helemaal geen reden meer is om te bezuinigen op de jeugdzorg. Meer over die reactie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Zorginstellingen, cliënten en professionals maken nu maar zelf plan om jeugdhulp te verbeteren
  Omdat Rijk en Gemeenten ruzie maken over de aangekondigde bezuinigen in de jeugdzorg liggen de gesprekken stil die deze twee voerden met jeugdinstellingen, cliënten en professionals over noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg. Om die impasse te doorbreken hebben zij nu maar zelf een plan gemaakt. Meer over dat plan in deze berichten van VGN (link) en Ieder(in) (link); onderaan het laatste bericht staat een link naar het plan.

Wlz

 • Hoge energiekosten drukken het sterkst op de gehandicaptensector
  Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van ABN AMRO, waarover meer in dit bericht (bron: Skipr); onderaan het bericht gaat het over de gehandicaptenzorg.

PGB

 • Belangrijke pgb-verbeteringen sociaal domein blijven uit
  Dat schrijft Per Saldo op zijn site in een bericht (link) over de voortgang van het Verbetertraject sociaal domein.

Divers

 • Aanpak zorgfraude faalt
  Dat is één van de conclusies van de Algemene Rekenkamer die onderzoek heeft gedaan naar fraude in de zorg. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). Het rapport van de Rekenkamer ‘Een zorgelijk gebrek aan daadkracht’ is hier te vinden; de reactie van de minister op dat rapport hier.
 • Per 1 april 2023 definitieve invoering van zwangerschapstest NIPT
  Dat heeft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) screent onder meer op de aanwezigheid van het syndroom van Down in de vrucht. Zie ook dit bericht (bron: Skipr).
 • Betalen met contant geld moet mogelijk blijven
  Die afspraak hebben een aantal organisatie, waaronder cliëntenorganisaties, zoals Ieder(in), winkelbedrijven en banken, gemaakt. Dit Convenant Contant Geld geldt voor vijf jaar. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het convenant.
 • ‘Corona is niet weg, neem risico’s voor mensen met kwetsbare gezondheid serieus‘
  Dat is de boodschap die Ieder(in) deze week stuurde naar de Tweede Kamer, die volgende week debatteert over de stand van zaken rondom COVID 19. De brief van Ieder(in) is via dit bericht te vinden.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje