Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo

 • Ombudsman start onderzoek naar invloed van burgers in de Wmo
  Meer toelichting op dit onderzoek In dit bericht (bron: Ombudsman).

Wmo / Jeugdwet

 • Kabinet moet opschieten met verbetering jeugdzorg en Wmo (2)
  Dat bleek vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer over een wet die de inkoop en aanbesteding beter wil regelen. In dat debat kwamen ook allerlei andere  problemen in Jeugdzorg en Wmo aan de orde. Meer info over dit debat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit kort verslag (bron: Tweede Kamer). Deze week stemde de Kamer in meerderheid in met dit wetsontwerp. De voorgestelde wetswijziging moet nu nog door de Eerste Kamer worden besproken Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Het is aangevuld met de uitkomst van de stemming in de Tweede Kamer.

Wmo / Jeugdwet / Wlz

 • Veel gehandicapteninstellingen overwegen te stoppen met Wmo en Jeugdwet
  Dat blijkt uit een onderzoek van VGN bij zijn leden. Gehandicapteninstellingen vinden de gemeentelijke tarieven te laag en de administratiekosten te hoog. Meer info in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staan links naar het rapport.

Wlz

 • Subsidieregeling VWS voor coronabanen weer heropend
  Die subsidieregeling maakt het mogelijk om vergoeding te krijgen voor tijdelijk banen in de zorg in coronatijd. Vanwege een aantal fraudegevallen kon tijdelijk geen gebruik gemaakt worden van die regeling. Na aanscherping van de regels is de subsidieregeling nu heropend en kunnen er weer aan aanvragen worden gedaan. Meer informatie in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). De brief van minister Helder is via deze link te lezen.
 • TNO onderzoekt binnenklimaat langdurige zorg
  Er bestaan nu geen richtlijnen voor het binnenklimaat in instellingen voor langdurige zorg.  NO gaat daar onderzoek naar doen, zodat dergelijke richtlijnen gemaakt kunnen  gaan worden. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

PGB

 • Zorgkantoren te traag met toekenning PGB
  Dat vindt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), die bij enkele zorgkantoren onderzoek heeft gedaan naar de toekenningsprocedures bij PGB. De NZa vindt dat die procedures sneller moeten. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en NZa (link).

Participatiewet e.a.

 • Kamervragen over gevolgen Wet vereenvoudiging Wajong beantwoord
  Die vragen zijn gesteld door de Eerste Kamer en gingen over signalen dat –ondanks de toezegging- Wajongers er toch door deze wet financieel op achteruit gingen. Zie voor de antwoorden van SZW hier.
 • Gemeentenieuws van SZW nummer 2
  Enkele keren per jaar informeert SZW de gemeenten over uitvoering van regelgeving. Deze week verscheen uitgave 2 van Gemeentenieuw (link). Mogelijk zijn de punten 1, 3,4 en 5 het meest van belang.

Onafhankelijke clientondersteuning

 • Project onafhankelijke cliëntondersteuning 1-op-1
  Bij Ieder(in) loopt het project onafhankelijke cliëntondersteuning 1-op-1. Via dit project kunnen lokale belangenbehartigers ondersteund worden bij de verbetering van onafhankelijke clientondersteuning in hun gemeente. Meer info daarover hier (bron: Ieder(in)
 • MEE NL vraagt Tweede Kamer om wetsvoorstel te schrappen
  Het wetsvoorstel wil meer clientondersteuning mogelijk maken bij de aanvraag van een Wlz-indicatie. MEE Nederland is het met het principe eens, maar vindt de manier waarop zo ingewikkeld is  gemaakt dat er beter een nieuw voorstel kan komen. Meer info in dit bericht (Bron: MEE NL). 

VN-verdrag Handicap

 • Opnemen van handicap in Artikel 1 van de Grondwet komt dichtbij
  Dit wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Zie voor een stand van zaken dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

 • Kamer bang voor effect opheffen zwijgcontracten zorg
  Bij incidenten in de zorg worden geregeld afspraken gemaakt over de afdoening. In de praktijk is hieraan vaak een zwijgcontract verbonden, waarbij het de slachtoffers verboden wordt om over het incident of de afdoening te spreken. Het vorige en het huidige kabinet vinden die zwijgcontracten ongewenst. Deze week behandelde de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarbij die zwijgcontracten verboden worden (‘nietig worden verklaard’). Zie voor een kort verslag van dat debat deze berichten van Skipr/ANP (link) en NZG (link).
 • Voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid
  Deze week was er een debat in de Tweede Kamer over de langdurige zorg, waaronder de gehandicaptenzorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid naar de Tweede Kamer Meer over die voorstellen in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
 • VGN-directeur Frank Bluiminck vertrekt
  De directeur van VGN, de brancheorganisatie van de gehandicaptensector, vertrekt per 1 juli. Hij gaat werken bij de MBO-Raad. Meer in dit bericht (bron: VGN).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje