Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Jeugdwet

 • Gebruik jeugdzorg blijft stijgen
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook blijken er grote verschillen te bestaan tussen gemeenten in het gebruik van jeugdzorg. Gemiddeld krijgt zo’n 10% van de jongeren tot 22 jaar jeugdhulp. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Sociale werkbedrijven maken verlies op onbetaalde re-integratietrajecten
  Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van SZW. Aanleiding tot het onderzoek was de zorg bij met name de FNV dat deze trajecten betaalde arbeid zouden verdringen. Meer over het onderzoek in dit bericht (bron: Cedris).

VN-verdrag Handicap

 • Meeste discriminatiemeldingen afkomstig van mensen met beperking
  Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens in de jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken 2021. Skipr schrift daarover (link). De Monitor is via deze link te vinden (bron: College).
 • VN gaat Nederland op uitvoering VN-verdrag Handicap toetsen
  De VN heeft Nederland inmiddels een vragenlijst opgestuurd. Meer over die toetsing in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Aan welke eisen moet de onafhankelijke deskundige in de Wzd voldoen?
  Die onafhankelijke deskundige moet worden geraadpleegd als het niet lukt om de onvrijwillige hulp binnen zes maanden te beëindigen. VWS heeft concept-regels gepubliceerd waarin staat aan welke eisen die onafhankelijke deskundige moet voldoen. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: VGN).

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Meldpunt Onbeperkt Stemmen van Ieder(in) was succesvol
  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen had Ieder(In) een meldpunt, waar ervaringen gemeld konden worden met het stemmen door mensen met een beperking. Ieder(in) heeft deze ervaringen nu gebundeld en naar het ministerie opgestuurd, zodat deze gebruikt kunnen worden bij de organisatie van volgende verkiezingen. Meer over die ervaringen in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

 • Methode Leerbaar & Weerbaar kosteloos beschikbaar
  Deze methode is ontwikkeld door zorginstelling Philadelphia en wordt al langer gebruikt. Philadelphia stelt deze methode nu kosteloos beschikbaar. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Geef ons eindelijk DigiD: ‘Stop de digitale uitsluiting van wettelijk vertegenwoordigers'
  Voor wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking is het nu niet mogelijk om het DigiD-account van hun kind of verwant te beheren. Dat betekent in de praktijk allerlei onnodig regelwerk en gedoe. Organisaties als KansPlus, Sien, EMB en LFB voeren al jaren actie om dat te veranderen. De overheid heeft nu een concept-besluit gemaakt om dat probleem op te lossen, maar die oplossing geldt alleen bij bewindvoering en bij ouderlijk gezag. Andere familievertegenwoordigers worden nog steeds uitgesloten. De genoemde organisaties voeren nu opnieuw actie. Ze hebben daarvoor het Manifest Geef ons DigiD (link) gemaakt.
  Zie voor meer informatie deze berichten van Sien (link) en KansPlus (link); onderaan het eerste bericht staat een link naar de brief die de organisaties naar de overheid geschreven hebben.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje