Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Welke bezwaren hebben KansPlus en LSR tegen het akkoord tussen VGN en ZN over de toekomst van de gehandicaptenzorg?
  In februari dit jaar sloten VGN en ZN een akkoord (link) over de toekomst van de gehandicaptenzorg. Bij die afspraak waren geen cliëntenorganisaties betrokken. KansPlus heeft begin april zijn bezwaren tegen dit akkoord kenbaar gemaakt (link). LSR en KansPlus stuurden vervolgens deze week een brief (link) aan cliëntenraden in de gehandicaptenzorg, waarin zij hun bezwaren nog eens toelichten en die cliëntenraden oproepen om die bezwaren te bespreken met de bestuurder.

Wmo

 • ‘Wacht niet tot 2025 met eerlijke eigen bijdrage Wmo’
  In het Regeerakkoord van Rutte IV staat dat er een eerlijke eigen bijdrage Wmo komt per 2025. In een blog (link) op Sociaalweb wordt voorgesteld om al veel eerder tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te komen voor enkele Wmo-voorzieningen overeenkomstig een eerder voorstel van de VNG.

Jeugdwet

 • VWS komt met voorstellen voor hervorming van de jeugdzorg
  Vandaag stuurde staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer. In die brief beschrijven ze hoe de jeugdzorg willen hervormen. Zie voor die brief hier; bij de brief zit een aantal bijlagen.

PGB

 • Ervaringen met (her)indicatie
  Eerder dit jaar deed Per saldo een oproep om ervaringen met (her) indicaties te melden. In dit bericht beschrijft Per Saldo welke meldingen er zijn gedaan en wat daarmee is gebeurd.

Participatiewet e.a.

 • Verhoog het minimumloon van € 9,- naar € 14,- per uur
  Dat is één van de aanbevelingen van de Armoedecoalitie, een samenwerkingsverband van allerlei maatschappelijke organisaties waar ook Ieder(in) lid van is. De coalitie heeft deze aanbevelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor alle aanbevelingen dit bericht (bron Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
 • 400 gedupeerde Wajongers krijgen nu wel het goede garantiebedrag
  Bij deze 400 Wajongers is vorig jaar een te lage uitkering vastgesteld na het invoeren van de nieuwe Wajong. Inmiddels is de uitkering door het UWV aangepast. Meer info hier (bron: Ieder(in)).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Hoe staat het met de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon in de Wzd?
  Cliënten in de gehandicaptenzorg kunnen ondersteuning krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP), als er sprake is van onvrijwillige zorg. Deze CVP is niet in dienst van de instelling waar de cliënt verblijft. Er zijn vier organisaties in Nederland die deze CVP-ondersteuning mogen leveren. Deze vier hebben nu een gezamenlijk jaarverslag over 2021 uitgebracht waarin ze de ontwikkelingen in het vertrouwenswerk beschrijven. Zie voor meer info en het jaarverslag dit bericht (bron: LSR).

Divers

 • Gehandicaptenzorg start platform voor leven lang leren
  Deze Academie voor Zelfstandigheid 2.0 wordt georganiseerd door zes grote gehandicapteninstellingen. Meer informatie over de Academie is te vinden in dit bericht (bron: Skipr).
 • Inspectie beëindigt verscherpt toezicht op De Trans
  Het gaat om de locatie in Emmen. Deze was eerder onder verscherpt toezicht geplaatst omdat niet werd voldaan aan de normen voor goede en veilige zorg. De instelling heeft inmiddels een aantal verbeteringen doorgevoerd. De Inspectie beëindigt daarom nu het verscherpte toezicht. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Overheid was vorig jaar teveel met zichzelf bezig
  Daardoor was er veel stilstand op allerlei terrein en daar zijn (kwetsbare) burgers de dupe van geworden. Dat zegt de Ombudsman in zijn jaarverslag over 2021. Meer info hier (bron; Binnenlands Bestuur); het jaarverslag zelf is via deze link te vinden.
 • NU’91 wil meer actie bij aanpak grensoverschrijdend seksueel gedrag
  Daarom heeft deze vakbond voor zorgprofessionals een lijst met actiepunten en een Manifest opgesteld. Meer over die punten en het Manifest in dit bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar het Manifest en de actiepunten.
 • 'Zelfevaluatie Palliatieve Zorg' goed bruikbaar in de VG-zorg
  Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL (link), waarover de Nationale Zorggids bericht (link).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje