Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz / Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Stand van zaken overheveling behandeling en medicijnen van Wlz naar Zvw
  In het Regeerakkoord van Rutte IV staat dat behandeling en medicijnen, die (voor een deel) nu nog vergoed worden uit de Wlz, overgeheveld gaan worden naar de Zvw. In dit bericht  zet VGN de actuele stand van zaken van deze overheveling op een rijtje.

Wlz / (speciaal) onderwijs

 • Experimenten met zorg in schooltijd
  Zorg in schooltijd is moeilijk te organiseren en te financieren door ingewikkelde regelgeving. Om daar oplossingen voor te zoeken, word er nu op twee plaatsen geëxperimenteerd met een eenvoudiger vorm van financiering. De NZa heeft daar toestemming voorgegeven. In deze brief (link) informeert minister Helder de Tweede Kamer over dit experiment.

Jeugdwet

 • Samenvatting en reacties op voorstellen VWS voor hervorming jeugdzorg (2)
  Vorige week stuurden staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind voorstellen om de jeugdzorg te hervormen aan de Tweede Kamer. In de vorige Docu-alert
  kon ik alleen een link naar die brief opnemen.
  In aansluiting daarop zijn daarom hier nog links naar berichten daarover in de vakpers en naar reacties van belangenorganisaties. Het gaat om berichten van Skipr (link), Binnenlands Bestuur (link), NZG (link), Ieder(in) (link), VGN (link),VNG (link) en Denktank Jeugdsprong (link).
 • Eerste debat in Tweede Kamer over de hervormingsvoorstellen jeugdzorg
  Deze week was er al een eerste debat in de Tweede Kamer over deze voorstellen. Belangrijk punt in dat debat was de mogelijke invoering van een eigen bijdrage voor jeugdzorg. De Tweede Kamer lijkt daar in meerderheid op tegen. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Een kort verslag van het debat is hier te vinden (bron:  Sociaalweb)

PGB

 • Voorgenomen veranderingen in het PGB
  Vandaag stuurde minister Helder een brief (link) naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder andere welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil veranderen.

Participatiewet e.a.

 • Groeiende wachtlijsten voor mensen met indicatie beschut werken
  Zo’n 35% van de mensen met deze indicatie staan op een wachtlijst. Dat blijkt uit signalen die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) ontvangt. Meer info in dit bericht (bron: LCR).
 • Minimumloon stijgt met 1,8% per 1 juli
  Meer info over de bedragen per 1 juli zijn te vinden in dit bericht (bron: Cedris).

Leerlingenvervoer

 • Kinderombudsvrouw: begeleiding nodig in leerlingenvervoer
  Dat zei zij afgelopen weekend in een uitzending van onderzoeksprogramma Pointer. Meer over dit onderwerp en de hele uitzending zijn te vinden via deze link.

Divers

 • Kamerbrief over administratieve werkdruk in VG-instellingen
  In antwoord op een motie uit de Tweede Kamer stuurt minister Helder een brief (link) met een drietal rapporten over de administratieve werklast van zorgmedewerkers in de VG en wat daaraan gedaan wordt.
 • Minister Helder van Langdurige Zorg wil een rem op groei zorgpersoneel
  Dat schrijft zij in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moet de zorg anders worden georganiseerd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Meer inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers nodig om langdurige zorg houdbaar te maken op de langere termijn; meer gelijkwaardigheid met zorgprofessionals
  Dat is de rode draad in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) deze week uitbracht. De RVS wil op die manier de langdurige zorg houdbaar maken. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr). Het advies zelf en een samenvatting zijn te vinden via deze link (bron: RVS).
 • Woningnood voor mensen met een beperking gaat verder toenemen
  Dat schrijft Ieder(in). Meer daarover in dit bericht, waarin verwezen wordt naar twee perspublicaties (bron: Ieder(in) en dit bericht (bron: NZG).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje