Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Jeugdwet

 • VNG wil nu vaart zetten achter overleg over hervorming jeugdhulp 
  Dat overleg (‘de Hervormingsagenda Jeugd’) was door de VNG stilgelegd omdat het kabinet geen duidelijkheid wilde geven over bezuinigingen op de Jeugdzorg. Nu die duidelijkheid er wel is, wil de VNG weer vaart zetten achter het overleg met zorgaanbieders, professionals, cliëntenorganisaties en VWS. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en van VNG (link).
 • VNG wil onder voorwaarden meewerken aan extra bezuiniging jeugdzorg
  Dat blijkt uit een brief die de VNG vorige week verstuurd heeft naar het Kabinet. Meer over die brief in dit bericht; in het bericht staat een link naar die brief.

PGB

 • Voorgenomen veranderingen in het pgb; geen pgb meer voor wooninitiatieven?
  Nieuw: reactie van Per Saldo en update van Naar Keuze (3)
  Twee weken terug stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder meer welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil veranderen. In de vorige Docu-alert stonden berichten over die brief van Skipr en Binnenlands Bestuur, alsook de reactie van budgethoudersvereniging Naar-Keuze.
  In aanvulling daarop is er deze week nog een uitgebreide reactie van Per Saldo (link) op de brief. En een update van Naar Keuze over contacten met VWS over de toekomst van wooninitiatieven (link). 

Participatiewet e.a.

 • Hoe ervaren Wajongers de dienstverlening van het UWV?
  Die vraag is onderzocht door de Arbeidsinspectie. Deze week stuurde minister Schouten het rapport én haar reactie daarop naar de Tweede Kamer.

Divers

 • Collectieve zorgverzekering in 2023 mogelijk 260 euro per jaar duurder
  Dat komt deels door de afschaffing van de collectiviteitskorting en deels door een verwachte premiestijging. Meer info in dit bericht (bron: NZG).
 • Geef ons eindelijk DigiD: ‘Stop de digitale uitsluiting van wettelijk vertegenwoordigers’
  Nieuw: antwoorden op Kamervragen over dit probleem
  Voor wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking is het nu niet mogelijk om het DigiD-account van hun kind of verwant te beheren. Dat betekent in de praktijk allerlei onnodig regelwerk en gedoe. Organisaties als KansPlus, Sien, EMB en LFB voeren al jaren actie om dat te veranderen. De overheid heeft nu een concept-besluit gemaakt om dat probleem op te lossen, maar die oplossing geldt alleen bij bewindvoering en bij ouderlijk gezag. Andere familievertegenwoordigers worden nog steeds uitgesloten. De genoemde organisaties voeren nu opnieuw actie. Ze hebben daarvoor het Manifest Geef ons DigiD (link) gemaakt.
  Zie voor meer informatie deze berichten van Sien (link) en KansPlus (link); onderaan het eerste bericht staat een link naar de brief die de organisaties naar de overheid geschreven hebben. Deze week beantwoordde staatssecretaris Van Huffelen Kamervragen van de SGP over dit onderwerp. In de kern komt het antwoord erop neer : er komt een oplossing, maar die kan even duren. Zie voor de antwoorden hier.
  Dit bericht uit een vorige Docu-alert is aangevuld met antwoorden op de Kamervragen.
 • Verbod op zwijgbeding in zorgovereenkomsten
  Dat heeft de Tweede Kamer deze week besloten. Het wetsontwerp gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een verwijzing naar het wetsontwerp.
 • Vaker ernstiger slaapproblemen bij ouderen met verstandelijke beperking
  Dat blijkt uit promotie-onderzoek via Erasmus MC en Middin. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: NZG).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje