Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Weinig nieuws in aanvullend inkoopkader 2023 Wlz van zorgkantoren
  Die aanvullingen zijn vorige week door Zorgverzekeraars Nederland gepubliceerd en gelden voor alle zorgkantoren. Meer info over de inhoud van die aanvullingen in dit bericht (bron: VGN).

Wlz / Wmo

 • Aanpassing eigen bijdrage Wlz en Wmo per 1.1.2023
  Door VWS is een concept besluit gepubliceerd met enkele voorgenomen aanpassingen. Die concept-AMvB en de toelichting is via deze link te vinden.

Wlz/ Zorgverzekeringswet

 • Zijn mensen in de Wlz soms dubbel verzekerd voor tandartskosten? (3)
  Nieuw:  de rechter vindt van niet
  Die dubbele verzekering kan gelden voor mensen die een indicatie hebben voor verblijf met behandeling. De tandartskosten komen in dat geval voor rekening van de Wlz. Soms is er echter ook en aanvullende verzekering en zijn ze dubbel verzekerd. Als de verzekeraar hen daar niet attent op maakt, dan betalen zij onnodig premie. Over deze kwestie loopt een rechtszaak. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: MAXmeldpunt).
  Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan. Hij vindt dat er geen sprake is van een dubbele verzekering. Meer over die uitspraak in dit bericht (bron: NZG). Eerder had minister Helder al in dezelfde zin antwoord (link) gegeven op Kamervragen van het CDA.
  Dit bericht uit een eerdere Docu-alert is aangevuld met informatie over de rechterlijke uitspraak.

Wmo / Wlz / Zorgverzekeringswet

 • Landelijke afspraken in de maak over hulpmiddelen bij logeren thuis
  De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking die verhuizen naar een Wlz-instelling, hulpmiddelen thuis zouden moeten kunnen houden voor het geval ze daar gaan logeren. Minister Helder is nu met landelijke partijen bezig om daar afspraken over te maken. Die zullen naar verwachting per 1 oktober a.s. ingaan. Tot die tijd geldt er een praktische overgangsregeling. Meer over die afspraken en de overgangsregeling in dit bericht (bron: VNG).

Jeugdwet

 • VNG wil onder voorwaarden meewerken aan extra bezuiniging jeugdzorg (2) maar onrust bij aantal gemeenten blijft
  Dat blijkt uit een brief die de VNG vorige week verstuurd heeft naar het Kabinet. Meer over die brief in dit bericht. Een aantal gemeenten blijft echter kritisch en wil een steviger oppositie. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

PGB

 • Ministerie past 40-uursnorm in de Wlz niet aan
  Met de zogenoemde 40-uursnorm is geregeld, dat een zzp’er niet meer dan 40 uur in één week voor een budgethouder met een pgb in de Wlz mag werken. Per Saldo had VWS gevraagd die regel aan te passen. Maar die heeft daar afwijzend op gereageerd. Meer toelichting in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Ongewenst bij-effect van PGB
  In een blog (link) gaat Erica van der Bilt in op een mogelijk risico als een alleenstaande ouder zich uit het PGB laat betalen voor hulp aan het kind (bron: CliëntondersteuningPLUS).

VN Verdrag Handicap

 • Kamervragen over uitvoering VN-verdrag beantwoord
  Door het vorige kabinet is de uitvoering van het VN-verdrag voor de periode 2018-2021 geregeld via het programma ‘Onbeperkt Meedoen  2018-2021’. De Eindrapportage (link) van dat project is eind vorig jaar naar de Tweede en Eerste kamer gestuurd (link). De Eerste Kamer had nog enkele vragen bij dit rapport en de brief. Die zijn nu beantwoord.
 • Welke voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid zijn overgenomen door de Kamer en het kabinet? (3)
  Eind april was er een debat in de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid en de langdurige zorg. Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met voorstellen voor een beter gehandicaptenbeleid naar de Tweede Kamer Meer over die voorstellen in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief. De Minister stuurde voor dat debat een brief (link) over de verdere uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Op VGN-website staat een kort verslag (link) van het debat. Ieder(in) besteedt deze week op zijn site aandacht aan de punten die door hen waren ingebracht en die door de Tweede Kamer en de minister zijn overgenomen (link).
  Bovenstaand bericht stond in een eerdere Docu-alert en is nu aangevuld met de reactie van Ieder(in).

Divers

 • Project tegen onnodige regels in de zorg verlengd, ondanks gemengde resultaten
  De afgelopen jaren is via het project [Ont]Regel de zorg geprobeerd het aantal onnodige regels in de zorg te verminderen. Dat is gedeeltelijk gelukt. Minister Helder heeft nu een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze beschrijft hoe ze de onnodige regeldruk in de komende jaren verder wil verminderen. Zie voor die brief en een infografic van dat plan hier en hier. Een samenvatting van het plan is  te vinden in dit bericht (bron: Skipr).
 • Experimenten met vereenvoudigde stembiljetten bij verkiezingen
  Ook de Eerste Kamer is nu akkoord gegaan met dergelijke experimenten. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Zorghuis zet drie bewoners met meervoudige beperking op straat
  Als reden word burenoverlast gegeven. Meer info in dit bericht (bron: NZG/Omroep Gelderland).
 • ‘Artsen moeten beslissingen over kwaliteit van leven aan ouders overlaten’
  Dat is één van de conclusies uit een onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Meer over dit promotie-onderzoek in dit artikel (bron: VGN).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje