Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • VGN en ZN gestart met uitvoering afspraken over toekomstbestendige gehandicaptenzorg (3)
  In februari dit jaar sloten VGN en ZN een akkoord (link) over de toekomst van de gehandicaptenzorg. Bij die afspraak waren geen cliëntenorganisaties betrokken. KansPlus heeft begin april zijn bezwaren tegen dit akkoord kenbaar gemaakt (link). LSR en KansPlus stuurden vervolgens een brief (link) aan cliëntenraden in de gehandicaptenzorg, waarin zij hun bezwaren nog eens toelichten en die cliëntenraden oproepen om die bezwaren te bespreken met de bestuurder. VGN en ZN zijn nu gestart met de uitvoering van die afspraken (bron: VGN).
  Dit bericht uit een eerdere Docu-alert is aangevuld met informatie over de uitvoering.

Wlz / Wmo

 • CAK blijft problemen houden met inning eigen bijdragen Wmo en Wlz
  Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een brief aan de Tweede Kamer. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr/ANP). De brief zelf is via deze link te vinden (bron: Nationale Ombudsman).

Participatiewet c.s.

 • Voorstel voor wettelijke regeling verhoging leeftijdsgrens kostendelersnorm naar 27 jaar
  Voor de uitvoering van dit voornemen van het kabinet ligt er nu een voorstel bij de Tweede Kamer (‘4e Nota van Wijziging’ geheten). Achter het voorstel (link) zit een uitgebreide toelichting.
 • ‘Verbeter de bestaanszekerheid van mensen met een beperking’ 
  Die oproep doet de Werkcoalitie, waarin onder meer belangenorganisaties, zoals Ieder(in) en LCR, en vakbonden, samenwerken. In een Manifest (link) doet
  de Werkcoalitie concrete voorstellen daarvoor. Zie ook dit bericht (bron: Ieder(in)).

PGB

 • Komende week debat in Tweede Kamer over beleidsbrief PGB 
  In mei stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder meer welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil veranderen. In vorige Docu-alerts stonden berichten over die brief van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link), alsook de reacties van budgethoudersvereniging Naar-Keuze (link)en van Per Saldo (link).
  In aanvulling daarop is er deze week nog de reactie van VNG (link) (bron: Zorg&Sociaalweb).

VN-verdrag Handicap

 • 6 jaar VN-verdrag Handicap: nog veel te winnen
  Met die zin vat Ieder(in) de stand van zaken bij de uitvoering van het verdrag samen. Zie verder dit bericht.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Zorginstellingen leveren gegevens over onvrijwillige zorg vaak traag en onvolledig aan
  Dat is één van de opvallende punten uit het overzicht ‘Gedwongen zorg in 2021 in beeld’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Meer opvallende punten zijn te vinden in dit bericht (bron Skipr) en dit bericht (bron: NZG). Het IGJ-overzicht met alle cijfers is te vinden via deze link.

Divers

 • Werkgevers kunnen medewerkers met longcovid langer in dienst houden
  VWS heeft daarvoor een subsidieregeling in het leven geroepen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kweekvijver laat mensen de gehandicaptenzorgzorg ontdekken
  In dit bericht (bron NZG) vertelt Rico over zijn kennismaking met werken In de gehandicaptenzorg via de ‘kweekvijver’ van zorginstelling De Trans In Groningen.
 • Ieder(in): ‘coronabeleid vraagt om meer regie overheid en concrete maatregelen voor kwetsbare groepen’
  Deze week was er een debat in de Tweede kamer over de brief (link) van minister Kuipers over het lange termijn coronabeleid. Er is nog geen kort verslag van dat debat. Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbaren en voor concrete maatregelen. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Geef ons eindelijk DigiD: ‘Stop de digitale uitsluiting van wettelijk vertegenwoordigers’
  Nieuw: reactie initiatiefnemers op antwoorden Kamervragen
  Voor wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking is het nu niet mogelijk om het DigiD-account van hun kind of verwant te beheren. Dat betekent in de praktijk allerlei onnodig regelwerk en gedoe. Organisaties als KansPlus, Sien, EMB en LFB voeren al jaren actie om dat te veranderen. De overheid heeft nu een concept-besluit gemaakt om dat probleem op te lossen, maar die oplossing geldt alleen bij bewindvoering en bij ouderlijk gezag. Andere familievertegenwoordigers worden nog steeds uitgesloten. De genoemde organisaties voerden daarop opnieuw actie via het Manifest Geef ons DigiD (link). In antwoord op Kamervragen van de SGP over dit Manifest gaf staatssecretaris Van Huffelen aan hoe ze de problemen wil oplossen (link). De Initiatiefnemers vinden die oplossing onvoldoende en hebben nu gereageerd met het Manifest Geef ons Digid Deel 2 (link). Zie voor de context ook het  bericht (bron: KansPlus).
  Dit bericht uit vorige Docu-alerts is aangevuld met de reactie van initiatiefnemers.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje