Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Rapport over toekomst tandheelkundige zorg in Wlz
  Tandheelkundige zorg is nu voor cliënten in de Wlz verschillend geregeld. Het hangt bijvoorbeeld vanaf of de cliënt in een instelling verblijft mèt of zonder behandeling. Bij zorg in de thuissituatie is het weer afhankelijk van de leveringsvorm (mpt, vpt, of pgb). Op verzoek van VWS is onderzoek gedaan naar deze verschillen en naar mogelijk  oplossingen. Deze week stuurde minister Helder het onderzoeksrapport (link) naar de Tweede Kamer; in de begeleiden brief (link) zegt zij in het najaar op dit onderwerp terug te zullen komen.
 • In 2023 is voorlopig € 30.3 miljard beschikbaar voor de Wlz
  Dat blijkt uit een brief (link) die minister Helder naar de NZa heeft gestuurd. Het bedrag van € 30.3 miljard kan in de loop van het jaar nog worden bijgesteld. Meer info en details in dit bericht (bron: VGN).

Wlz /Wmo

 • Wat wil VWS bereiken in de gehandicaptenzorg in de komende jaren?
  In mei 2021 publiceerde VWS de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg. Deze beschreef in hoofdlijnen de visie op de gehandicaptenzorg. Die visie is door het nieuwe kabinet concreet uitgewerkt in een programma. Dat uitgewerkt programma (link) is deze week met een begeleidende brief (link) gepubliceerd. Voor de uitvoering van de  plannen is € 138 miljoen beschikbaar. Zie voor meer info in dit bericht (bron: NZG). Er zijn reactie op deze plannen van Ieder(in) (link), VGN (link) en MEE NL (link).

Participatiewet e.a.

 • ‘Gemeente: schaf kostendelersnorm voor jongeren beneden de 27 jaar nu al af’
  Het kabinet wil de kostendelersnorm voor jeugdigen onder de 27 jaar vanaf 1 januari 2023 laten vervallen. Enkele gemeenten doen dat echter nu al, vooruitlopend op de wijziging van de regelgeving. FNV roept nu alle gemeenten op om dat voorbeeld te volgen. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en FNV (link).
 • Weer te weinig banen bij overheid voor mensen met een arbeidsbeperking
  Het vorige Kabinet had als doelstelling het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025. Daarvoor zijn toen per sector aantallen (‘quota’) vastgelegd die jaarlijks gehaald moesten worden. Het bedrijfsleven haalde die aantallen wel; de overheid schoot steeds tekort, ook in 2021. Meer daarover in deze brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer (link) en in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamer stemt in met verbeteringen Participatiewet
  Deze week stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met de voorgestelde wijzigingen van de Participatiewet (Breed Offensief); ook werd een aantal moties aangenomen. Meer daarover in deze berichten van Divosa (link), Cedris (link) en Binnenlands Bestuur (link).

PGB

 • PGB blijft beschikbaar in kleinschalige woonvormen
  Dat heeft minister Helder vandaag in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. Zij komt daarmee terug op haar voornemen in de PGB-beleidsbrief van 22 mei 2022. Tegen dat voornemen ontstond veel verzet; ook in de Tweede Kamer.

Divers

 • Straks is informatie over aanbieders gehandicaptenzorg op één punt beschikbaar
  Er wordt gewerkt aan één centrale registratie, waardoor zorgzoekers via ZorgkaartNederland snel een volledig en actueel overzocht kunnen krijgen. Meer info daarover in dit bericht (bron Zorg&Sociaalweb).
 • Uitgaven gehandicaptenzorg stegen in 2021 met € 357 miljoen
  Dat blijkt  uit recente cijfers ven het CBS. Zie daarvoor dit bericht (bron: CBS).
 • 5 acties tegen eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking
  Die acties zijn het resultaat van een bijeenkomst van Movisie met een aantal (ervarings)deskundigen. Meer over die acties in deze berichten van Mee Nl (link) en Movisie (link). 
 • Invoering nieuwe subsidieregeling voor patiënten-en gehandicaptenorganisaties met een jaar uitgesteld
  Belangenorganisaties, zoals Ieder(in), KansPlus, Sien, LFB en EMB, ontvangen jaarlijks een bijdrage van het rijk voor hun activiteiten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om per 1 januari a.s. met een nieuwe subsidieregeling te komen. Dat is niet gelukt  Nu wordt verder overlegd over een nieuwe regeling per 2024. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)) en de brief van minister Helder.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje