Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • NZa: geld voor de langdurige zorg lijkt toch toereikend voor 2022
  VWS stelt jaarlijks het bedrag vast dat voor de langdurige zorg beschikbaar is. Dat bedrag kan gedurende het jaar worden aangepast. Dat gebeurt dan op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft in een recente advies (link) geconstateerd dat het bedrag toereikend lijkt en dat het niet hoeft te worden verhoogd. Meer  daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Meer mensen in de langdurige zorg krijgen de ‘zorg thuis’
  Dat blijkt uit een publicatie van Vektis. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Klik voor de factsheet van Vektis hier.

Jeugdwet

 • Gemeenten mogen net doen alsof ze extra jeugdzorggeld krijgen
  Hoewel gemeenten alleen nog maar voor 2023 (extra) jeugdzorggeld is toegezegd, mogen ze doen alsof ze ook in 2024, 2025 en 2026 geld krijgen. Op die manier hoeven ze niet onder preventief financieel toezicht worden gesteld. Dat hebben Rijk en gemeenten met elkaar afgesproken. Meer toelichting in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).

Divers

 • Hoe de dementiezorg in de gehandicaptenzorg verbeteren?
  Dat was een belangrijke opdracht voor het programma ‘(H)erken jij dementie’. Dit programma liep van 2018 tot 2022. Inmiddels zijn er diverse handvatten voor verbetering  opgeleverd. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Wat te regelen als je kind met een ernstig meervoudige beperking (EMB) 18 jaar wordt?
  Hiervoor is een praktisch hulpmiddel voor ouders van jongeren met EMB verschenen: de VinkWijzer EMB. Deze gaat vooral in op (para)medische regelzaken. Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN); in dat bericht staat een link naar de VinkWijzer.
 • Directeur VWS wordt nieuwe directeur van brancheorganisatie gehandicaptenzorg
  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de brancheorganisatie van de gehandicaptenzorg, krijgt Theo van Uum als nieuwe directeur. Hij is nu nog directeur langdurige zorg bij VWS. Meer info in dit bericht (bron: VGN).
 • Ook zorginstellingen geconfronteerd met flinke huurverhogingen
  In huurcontracten in de zorg is de jaarlijkse huurverhoging vaak gekoppeld aan de inflatie. Veel verhuurders hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, waardoor de verhoging tot soms 9,7 % opliep. Andere verhuurders hebben in overleg gekozen voort een lagere indexatie. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr). 

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje