Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Leerlingenvervoer

 • (Opstart)problemen bij leerlingenvervoer
  Bij de start van het schooljaar zijn er weer problemen met leerlingenvervoer. Een voorbeeld daarvan in dit bericht over Rotterdam (bron: Binnenlands Bestuur).

Wajong e.a.

 • Minimumloon stijgt naar verwachting 10% per 1 januari 2023; net als Wajong
  De verhoging van het minimumloon is onderdeel van een pakker maatregelen om de hoge kosten van levensonderhoud in 2023 te compenseren. Met het minimumloon stijgen ook de Wajonguitkeringen. Volgens berichten is het kabinet het over dit pakket eens geworden. Meer over dat pakket in deze berichten van Divosa (link) en RTL (link). Meer details en eventuele veranderingen worden bekend met Prinsjesdag.

Divers

 • Verzuim onder jonge zorgmedewerkers stijgt sterk
  Dat meldt Vernet. Zie meer in dit bericht (bron: Skipr).  Vernet meldt cijfers voor de hele zorgsector. Er is geen uitsplitsing naar zorgsectoren in dit bericht. Onduidelijk is daardoor of de cijfers in de gehandicaptenzorg afwijken.
 • 60% jonge zorgmedewerkers overweegt ZZP-er te worden
  Dat blijkt uit de Zorgbarometer 2022 van de FNV. Meer daarover in dit bericht (bron: FNV); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • Inspectie gaat grote gehandicapteninstellingen toetsen op infectiepreventie
  De IGJ bezoekt daarvoor in september en oktober onaangekondigd grote zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken hoe zij werk maken van het voorkómen van infectieziekten en infecties. Eerder deed de Inspectie al zo’n bezoekronde bij kleine gehandicapteninstellingen. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • Nieuw: Wegwijzer Praten over seks
  Deze wegwijzer is ontwikkeld voor begeleiders in de zorg, dagbesteding en het onderwijs voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het biedt handvatten om het gesprek over seksualiteit aan te gaan. De Wegwijzer is via deze link te vinden (bron: VGN; Kennisplein Gehandicaptensector).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje