Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo

 • Vrijstelling eigen bijdrage Wmo met terugwerkende kracht mogelijk
  Gemeenten krijgen die bevoegdheid vanaf 1 januari a.s. Zie daarvoor dit bericht (bron: VNG).

Wlz

 • Zorginstellingen krijgen extra geld voor hogere energiekosten
  Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Inspectie en NZa bezorgd over medische basiszorg voor Wlz-cliënten
  Ze zijn met name bezorgd over de medische basiszorg in kleinschalige woonvormen. Deze is vaak niet goed georganiseerd. En vaak is onduidelijk wie verantwoordelijk is: de huisarts of de arts VG (AVG). De Inspectie en de Nza hebben hierover een brief geschreven aan VWS. Meer info in dit bericht (bron: IGJ); in het bericht staat een link naar de brief. Illustratief is ook dit bericht (bron: VGN).

PGB Wlz

 • Extra verhoging PGB in Wlz per 1 januari a.s. vanwege stijgende inflatie
  Meer informatie daarover in dit bericht van Per Saldo.

Participatiewet e.a.

 • Toekomst sociale werkbedrijven in gevaar
  Dat schrijven gemeenten, sociale werkbedrijven sector en vakbonden in een gezamenlijke brief aan het kabinet. Meer info en achtergrond in dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeentenieuws van SZW 2022-5 verschenen
  Een paar keer per jaar informeert het ministerie van SZW de gemeenten over kleinere wijzigingen in beleid en uitvoering. Deze week verscheen nummer 5 van dit Gemeentenieuws. In deze brief van de ministers van SZW staan de onderwerpen die besproken worden. Gemeentenieuws nr. 5 is hier te vinden.
 • Voer nieuwe kostendelersnorm zo snel mogelijk in
  Volgens de overheidsplannen vervalt per 1 januari 2023 de kostendelersnorm voor jongeren beneden de 27 jaar. Een aantal gemeenten heeft de kostendelersnorm voor deze groep nu al latenvallen, vooruitlopend op de wettelijke regeling. De FNV roept nu andere gemeenten op om hetzelfde te doen. Meer details in dit bericht (bron:  Zorg&Sociaalweb).

VN-Verdrag Handicap

 • College Rechten van de Mens helpt gemeenten en provincies bij het beoordelen van het eigen beleid
  Het College heeft daarvoor een Handreiking opgesteld. Meer daarover in dit bericht (bron:  Schulinck). In het bericht staan links naar de Handreiking.

Divers

 • ‘Kom ook met een oplossing voor mensen met een handicap die de energierekening niet meer kunnen betalen én voor mensen in kleinschalige woonvormen.’
  Dat vraagt Ieder(in) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). Daarnaast heeft Ieder(in), samen met de Landelijke  Armoedecoalitie, nog een brief gestuurd over hetzelfde onderwerp. Zie daarvoor dit bericht (bron: Ieder(in)); de brief is via deze link te vinden.
 • Brief VWS over toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg
  Deze week stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer waarin zij aangeeft hoe zij de personeelstekorten in de zorgsector wil gaan oplossen. En het werken in de zorgsector aantrekkelijker wil gaan maken. Daarvoor is een Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ) gemaakt; dat vanaf nu uitgevoerd gaat worden. De brief van de minister is hier te vinden en het Programma hier.
 • ‘Meer werken én meer zorgen is een onmogelijke opgave’
  Dat is de reactie van MantelzorgNL op een brief (link) van staatssecretaris van Ooijen over mantelzorg en informele zorg. Zie voor de reactie van Mantelzorg op die brief hier.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje