Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Voortgangsbrief over regeling behandeling voor Wlz-clienten
  Wlz-cliënten hebben nu aanspraak op een aantal vormen van ‘behandeling’ voor rekening van de Wlz. In het Coalitie-akkoord van Rutte IV stond dat die behandeling zou worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dit voorjaar echter is besloten dat die overgang toch niet doorgaat, mits aan een enkele voorwaarden wordt voldaan. Sindsdien word gewerkt aan een uitwerking van die afspraak. Deze week stuurde minister Helder een voortgangsbrief (link) aan de Tweede Kamer met een aantal onderzoeksrapporten.

Wmo

 • Wie gaat een hogere eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp?
  Vanaf 2025 wordt er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd in de Wmo voor huishoudelijke hulp. Deze vervangt het huidige abonnementstarief van € 19 per maand. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Huishoudens met een inkomen tot zo’n € 30.000 blijven € 19 per maand betalen. Boven dat inkomen gaat de eigen bijdrage stapsgewijs omhoog. Die getallen kunnen nog wijzigen.

Participatiewet e.a.

 • Kennisdocument over Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd
  Het vorige kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Die afspraken gelden tot 2026. 
  Het kennisdocument (link) geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.
 • Sinds start 77.673 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak (2)
  Nieuw: toelichting van Cedris
  Dat meldt het UWV in zijn rapportage over het tweede kwartaal 2022. Begin 2026 moeten er uiteindelijk 125.000 banen gerealiseerd zijn. Meer uitleg bij die cijfers in dit bericht (bron: Cedris).

Divers

 • NZa bezorgd over verminderde solidariteit op de zorgverzekeringsmarkt
  De Nza schrijft dat in de Monitor zorgverzekeringen 2022. De Autoriteit ziet dat zorgverzekeraars steeds meer budgetpolissen met beperkende voorwaarden aanbieden aan vooral jonge en gezonde verzekerden. Dat beperkt de solidariteit. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Geen energietoeslag in een wooninitiatief ? Dit kun je ertegen doen!
  In dit bericht beschrijft Ieder(in) wat te doen als je woont in een wooninitiatief en geen energietoeslag krijgt.
 • Kamer wil nationale strategie voor mensen met een beperking, tegen achterstelling en uitsluiting
  De Kamer heeft in grote meerderheid in gestemd met een motie Werner. Deze motie vraagt het kabinet om ‘een meerjarige nationale strategie op te stellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke deelname aan de samenleving voor hen mogelijk te maken’. Diverse cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), hadden zich sterk gemaakt voor zo’n strategie. Zie voor meer info over deze motie de berichten van Ieder(in) van 3  november (link) en 1 november (link).
 • Minister Helder: ‘Ik leerde van de gehandicaptenzorg veel over innovatie’
  Dat zegt zij in een interview met Markant, het tijdschrift van VGN. Een samenvatting van dat interview is te vinden in dit bericht (bron: VGN); onder het bericht staat een link naar het hele interview.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje