Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo

 • Veldhoven gaat vanaf maart aan ouderen digitale dagbesteding aanbieden
  Die digitale dagbesteding bestaat uit interactieve, online activiteiten. Senioren kunnen deelnemen aan sociale, creatieve en beweegactiviteiten vanachter een beeldscherm. Bij voldoende animo en succes gaat de gemeente Veldhoven digitale dagbesteding structureel aanbieden. Wilt u meer lezen klik dan hier (bron: Skipr).

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

 • Tweede Kamer wil betere wet tegen zorgfraude
  Met behulp van deze wet (de Wet bevordering samenwerking en rechtmatige zorg) moet de fraude in de zorg effectiever worden aangepakt. Onderdeel van de wet is een Waarschuwingsregister Zorgfraude. Juist dit onderdeel heeft de nodige discussie gegeven. Een aantal fracties in de Kamer vreest dat zorgaanbieders te gemakkelijk in het waarschuwingsregister terechtkomen en als fraudeur te boek komen te staan, terwijl zorgfraude nog niet is bewezen. Voor meer informatie klik hier (bron: Tweede Kamer).

Participatiewet e.a.

 • Weer acties van werknemers Sociale Werkbedrijven
  Deze week voerden werknemers van Sociale Werkbedrijven actie in Den Haag. De acties zijn gericht op verhoging van lonen en reiskostenvergoedingen. Meer over de acties in dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb).
 • Kabinet wil sanctiebeleid in sociale zekerheid verzachten
  Dat is de kern van een conceptwet die door het kabinet gemaakt is. Zo komen er meer mogelijkheden om te waarschuwen, een voorwaardelijke boete op te leggen, of van straf af te zien. Dit is een regelrechte breuk met het sanctieregime dat door het kabinet-Rutte I is ingevoerd. Meer over de inhoud en de bedoeling van deze conceptwet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Op dit concept kan tot 6 maart a.s. gereageerd worden via internetconsultatie.

Jeugdwet

 • Kamervragen over schrappen van honderden banen in jeugdhulpverlening Limburg beantwoord (Herplaatsing)
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks; ze werden deze week beantwoord door staatssecretaris Van Ooijen.
  Dit bericht uit de vorige Docu-alert is herplaatst omdat de link ontbrak; die is nu toegevoegd.

Leerlingenvervoer

 • Vervoerswerkgevers: stakingen in zorg- en leerlingenvervoer zinloos
  Nieuw: reactie werkgevers
  Als werkgevers niet voor 17 februari tegemoetkomen aan de eisen die de vakbond voor de nieuwe cao stelt, dan staken chauffeurs in het vervoer voor kwetsbare mensen op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). De werkgevers in het zorg- en leerlingenvervoer hebben inmiddels gereageerd. Zie voor hun reactie dit bericht (bron: Skipr)
  Dit bericht uit de vorige Docu-alert is aangevuld met de reactie van werkgevers.

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

 • Vrijwilligers met beperking in stemlokaal van ruim 200 gemeenten.
  Dat zijn er ruim meer dan vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen deden 130 gemeenten mee. Dat meldt sticht Prokkel. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Veel gestelde vragen over stemmen met een (verstandelijke) beperking
  Op de site van VGN worden een aantal veel gestelde vragen over stemmen met een (verstandelijke) beperking beantwoord (link).

VN-verdrag Handicap

 • Kamervragen beantwoord over Rapport rechtsbescherming van mensen met een beperking
  Eind vorig jaar bracht het College voor de Rechten van de Mens een rapport uit over rechtsbescherming van mensen met een beperking. Over dit Rapport zijn vragen gesteld door het CDA. Die zijn deze week door minister Helder beantwoord.

Divers

 • Aantal coronagevallen loopt op, nieuwe virusversies op komst
  Het coronavirus duikt iets vaker op dan in de afgelopen maanden. In de afgelopen week zijn 2904 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 13 januari, een maand geleden. Volgens het RIVM) zijn enkele nieuwe versies van de omikronvariant in opkomst (link) (bron: Skipr).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje