Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz / Wzd

 • Achterstanden bij CIZ lopen weer verder op
  Dat schrijft minister Helder in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor zorg uit de WLZ en aanvragen voor toepassing van de Wet zorg en dwang.
 • CIZ heeft nieuwe publiekswebsite
  Die website is te vinden via https://www.ciz.nl/.

Participatiewet e.a.

 • Onderscheid markt en overheid bij banenafspraak niet helder
  De overheid loopt al jaren achter op de afgesproken doelen bij het maken van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de marktsector lukt het echter wel om de beoogde doelen te behalen. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW brengt een aantal knelpunten in de overheidssector aan het licht, maar roept ook de vraag op of het onderscheid tussen overheid en markt wel zinvol is. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). klik hier voor de beleidsreactie van minister Schouten op het onderzoek. Zie voor het onderzoek zelf hier.

Leerlingenvervoer

 • Gemeente Utrecht maakt plan om vervoer leerlingen te verbeteren
  Meer over dat plan in dit bericht (bron: NZG).
 • Aanvraag energiesteun bij Tijdelijk Noodfonds Energie te ingewikkeld
  Dat vindt de Beroepsvereniging van Bewindvoerders (NBBI). Daardoor missen veel mensen deze steun. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck /AD).

Divers

 • Stichting Klokkenluiders Verstandelijke Gehandicaptenzorg heeft vernieuwde website
  De Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) wil ‘ondeugdelijke, zorgelijke  en onveilige situaties, of zaken die niet goed gaan in de gehandicaptenzorg,
  signaleren, analyseren en bespreekbaar maken’. Op basis van de ontvangen meldingen gaat de stichting in gesprek met functionarissen binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Zie voor de vernieuwde site: https://www.klokkenluidersvg.nl
 • Meer meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in gehandicaptenzorg
  Net als in de rest van de zorgsector is het aantal meldingen in de gehandicaptenzorg behoorlijk gestegen, Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie. Meer hierover in deze berichten van NZG (link) en IGJ (link).
 • Gesprek over loonsverhoging in de Gehandicaptenzorg gestart
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Boris van der Ham roept op tot integrale benadering licht verstandelijke beperking (lvb) en psychische problemen
  In Nederland zijn 140.000 mensen met een combinatie van een lichte verstandelijke beperking (lvb) en psychische problemen, zoals trauma, psychose of verslaving. VGN-voorzitter Boris van der Ham heeft op het congres Lvb en Psychiatrie het belang benadrukt van het loslaten van hokjes. De verwachting is dat deze dubbelproblematiek de komende jaren verder zal toenemen door de complexiteit van de samenleving. Van der Ham. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje