Beste lezer,

Platform VG regio Midden en West Brabant ( Pf VG MWB) zet zich in voor de collectieve belangenbehartiging van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun verwanten/vertegenwoordigers. Wij streven naar het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Om dit te kunnen bereiken wordt  samengewerkt en wordt verbinding gezocht met diverse (belangen) organisaties op het gebied van wonen, zorg- en welzijn. Ook zijn er veel contacten met gemeentelijke instanties. 
Ouders / verwanten ondersteunen wij collectief middels het geven van informatie en middels themabijeenkomsten. 

In deze Nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de Prokkelweek en over enkele Sportevenementen.

Terugblik themabijeenkomst Regelen van geldzaken

Op 21 april heeft Platform VG MWB samen met de gemeente Waalwijk en met Contour de Twern een themabijeenkomst gehouden voor mensen die moeilijk leren over het ‘Regelen van geldzaken’. Tijdens het gesprek gaf de preventiecoach van de gemeente o.a. informatie over hoe kun je overzicht houden op wat je aan geld ontvangt en op wat je uitgeeft. Ook de gemeente kan je daarbij helpen.  Medewerkers van de Contour de Twern  gaven tips over hoe kun je je thuisadministratie op orde houden. Er werd informatie gegeven over welke hulp Contour de Twern  kan geven bij het op orde brengen van de thuisadministratie, het afhandelen van lastige brieven, aanvragen van zorgtoeslag enz. 
Platform VG MWB is van plan om deze themabijeenkomst ook in andere gemeenten te organiseren. 

Prokkelweek

Dit jaar wordt de Prokkelweek gehouden van maandag 6 t/m maandag 13 juni.
Wat is een Prokkel? Dat is  een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder verstandelijke beperking. Samen iets doen, samen praten en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het bij een Prokkel omgaat.
Meer weten over Prokkel? Kijk op www.prokkel.nl

Prokkel-gesprek over meedoen

Op donderdagavond 9 juni organiseren de gemeente Waalwijk en Platform VG MWB een beleidsprokkel over meedoen. 

De gemeente Waalwijk maakt een plan om te zorgen dat ook mensen met een beperking of chronische ziekte mee kunnen doen. 
Mensen die moeilijk leren kunnen deze avond meepraten over dit plan. Wat is voor jou belangrijk om mee te kunnen doen in de gemeente Waalwijk? Het gaat bijvoorbeeld over vrije tijd, het vervoer, werken en leren of hulp die je krijgt. Wat wil je? Wat heb je nodig? Wat kun je zelf? 

Laat ons weten of je mee komt praten. In de uitnodiging staat informatie over waar en wanneer de bijeenkomst wordt gehouden en hoe je je kunt aanmelden.

Sportevenementen 

G-sportweekend Amarant

Dit evenement vindt dit jaar plaats 3, 4 en 5 juni op het terrein van  Amarant aan de Bredaseweg 570 in Tilburg. Er worden diverse sportactiviteiten aangeboden waaraan kinderen en volwassenen met en zonder een beperking kunnen deelnemen. Er is  een ‘kijk, doe en beleef event’ en het nieuwe Try-out Sportevent. Dit biedt sporters en niet sporters de mogelijkheid om een proefles te  volgen in dit weekend. Het volledige aanbod staat op www.G-Sportweekend.nl

Special Olympics Nationale Spelen
Dit is het grootste nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De Special Olympics Nationale Spelen worden tweejaarlijks gehouden in verschillende speelsteden. In 2022 is de regio Twente gastheer. De spelen worden dit jaar  gehouden van 10-12 juni. Voor informatie zie www.specialolympics.nl
Tilburg en Breda organiseren in juni 2024 de Special Olympics Nationale Spelen. Ongeveer 2500 sporters gaan deelnemen aan diverse sporten en toernooien. 
Sporten en bewegen moet in Brabant voor iedereen die dat wil mogelijk zijn. Met provinciale steun worden voorafgaand aan het evenement in de hele provincie mensen met een beperking geactiveerd om meer te gaan bewegen. 
Meer informatie op www.specialolympics.nl/nationale-spelen-2024-breda-tilburg/

Oproep voor nieuwe bestuursleden 

Wij beïnvloeden het beleid van de lokale politieke partijen, zorgaanbieders en woningcorporaties om te komen voor goede zorg voor onze doelgroep (vnl. Licht Verstandelijke Beperkten). Ook werken wij in onze regio samen met Zorgbelang Brabant en Zeeland, MEE Brabant, KansPlus, Ieder(in), cliëntenraden en ouderverenigingen rond mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werken wij samen met zusterorganisaties (Pf VG regio ZoB en andere provincies).
Platform VG bestaat momenteel uit vijf enthousiaste vrijwilligers. Wij vergaderen circa zes keer per jaar in de vooravond. Daarnaast organiseren wij 2 a 3 voorlichtings- en themabijeenkomsten al dan niet samen met gemeenten of zusterorganisaties en nemen enkele projecten per jaar ter hand.
Wij willen graag ons bestuur uitbreiden om onze taken beter te kunnen verdelen en daarom zoeken wij enkele bestuursleden in de regio Midden en West Brabant (MWB).
Wij zouden bijzonder graag familieleden van mensen uit onze regio met een verstandelijke beperking vanwege hun praktische kennis en ervaring willen ontmoeten om toe te treden tot ons bestuur. Hoewel wij een vrijwilligersorganisatie zijn, is wel een reis- en onkostenvergoeding van toepassing.
Heeft u interesse/belangstelling dan kunt u dit kenbaar maken via ons emailadres of telefonisch contact opnemen met Leo Pierse (voorzitter) middels zijn mobiele nummer 06-28930059.


Tenslotte
Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrieven vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met het secretariaat. E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Graag maken wij u ook attent op onze website www.platformvgmwb.nl

 

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje