Beste lezer,

Platform VG regio Midden en West Brabant (Pf VG MWB) zet zich voornamelijk in voor de collectieve belangenbehartiging van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun verwanten/vertegenwoordigers. Wij streven naar het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Om dit te kunnen bereiken wordt  samengewerkt en wordt verbinding gezocht met diverse (belangen) organisaties op het gebied van wonen, zorg- en welzijn en arbeid. Ook zijn er veel contacten met gemeentelijke instanties. Ouders/verwanten ondersteunen wij collectief door middel van het geven van informatie en themabijeenkomsten. 

Nu de zomervakantie voorbij is gaan weer allerlei activiteiten van start. In deze Nieuwsbrief leest u informatie over themaweken en informatiebijeenkomsten die binnenkort worden gehouden. 

Week van lezen  en schrijven

Dit jaar wordt de Landelijke Week van lezen en schrijven gehouden van 8 t/m 14 september. De Taalhuizen in Midden-Brabant en in West-Brabant doen daar aan mee en organiseren extra activiteiten.
Adressen en informatie over het Taalhuis in uw gemeente vindt u op de website van: 
- Taalhuis Midden-Brabant - Nieuws     www.taalhuismb.nl
- Taalhuis West-Brabant - Nieuws         www.taalwestbrabant.nl
- Prago – Midden Brabant                     www.prago.nl
Prago biedt Praktisch Gericht Onderwijs aan volwassenen (vanaf 18 jaar) die moeilijk leren. Ook het komend ‘schooljaar’ organiseert Prago in Tilburg en Waalwijk cursussen taal en rekenen. Als u iemand kent die hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Tanja Wark – regiomanager, tel. 06-53430058, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
Week tegen Eenzaamheid 

De Landelijke Week tegen Eenzaamheid wordt gehouden van 29 september t/m 6 oktober. Dit jaar is het thema ‘Kom er bij’. In diverse gemeenten worden activiteiten georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Informatie hierover leest u onder andere in regionale huis-aan-huis-kranten en/of op de website van uw gemeente.

Eenzaamheid komt ook bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking voor. Eenzaamheid is voor Platform VG regio Midden en West Brabant een aandachtspunt. Wij richten ons op preventie en op inclusie. Wij pleiten bij gemeenten en bij maatschappelijke organisaties beleid te maken inzake de integrale aanpak van risicofactoren die bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking eenzaamheid kunnen veroorzaken. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking willen graag meedoen in de maatschappij maar zij moeten daartoe wel de kans krijgen.

In de Week tegen Eenzaamheid wordt een Informatiebijeenkomst/markt “Wat doen we met al onze vrije tijd” georganiseerd.

Voor wie: voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Wanneer: op zaterdag 1 oktober 2022 van 11.00 uur tot 15.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur) 
Waar: bij de Amarant Academie, Montfortanenlaan 13, 5042 CT Tilburg 
Kosten: € 1,50, dit is een bijdrage voor koffie/thee en voor de lunch. Dit kun je contant betalen.
Aanmelden: kan per e-mail bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch bij Frans van de Moosdijk, tel. 013- 5912704

Initiatiefnemer is de ‘Vereniging LVB doet mee‘, dit is een vereniging van en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Verder nemen deel Amarant, Onderling Sterk, Platform VG MWB en CV-Productions.

Themabijeenkomst ‘Vroegtijdig herkennen van dementie bij mensen met Downsyndroom’ 

Mensen met Downsyndroom hebben een hoge kans op dementie en kunnen dit al op jonge leeftijd krijgen. Hoe komt dat? Waaraan merk je dat? De weg van een ‘niet pluis gevoel’ tot aan de diagnose. En wat is de impact op het leven van je kind/familielid en op dat van alle betrokken?  

Platform VG regio Midden en West Brabant en Platform VG Zuidoost Brabant organiseren samen deze bijeenkomst. D2 – dat staat voor Down & Dementie zal deze avond inhoudelijk verzorgen. De zussen van Rien (broer met Downsyndroom en dementie) delen hun ervaringen, geven tips en gaan met de deelnemers in gesprek. 

Voor wie: ouders en familie eventueel samen met een begeleider vanuit de woongroep.
Wanneer: op maandag 26 september 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Waar: Ons Huis, gemeenschapshuis de Enck, de Loop 67, 5688 EW Oirschot
Kosten: deelname is gratis maar een vrijblijvende gift is zeker welkom
Aanmelden: kan per e-mail bij het secretariaat van Platform VG MWB (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.); ook voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat

Oproep voor nieuwe bestuursleden

Wij beïnvloeden het beleid van de lokale politieke partijen, zorgaanbieders en woningcorporaties om te komen voor goede zorg voor onze doelgroep (vnl. Licht Verstandelijke Beperkten). Ook werken wij in onze regio samen met Zorgbelang Brabant en Zeeland, MEE Brabant, KansPlus, Ieder(in), cliëntenraden en ouderverenigingen rond mensen met een verstandelijke beperking, gemeenten en Sociale Adviesraden. Daarnaast werken wij samen met zusterorganisaties (Pf VG regio ZoB en andere provincies).
Platform VG bestaat momenteel uit 5 enthousiaste vrijwilligers. Wij vergaderen circa 6 keer per jaar in de vooravond. Daarnaast organiseren wij 2 a 3  voorlichtings/themabijeenkomsten al dan niet samen met gemeenten of zusterorganisaties en nemen enkele projecten per jaar ter hand.
Wij willen graag ons bestuur uitbreiden om onze taken beter te kunnen verdelen en daarom zoeken wij enkele bestuursleden in de regio Midden en West Brabant (MWB).
Wij zouden bijzonder graag familieleden van mensen uit onze regio met een verstandelijke beperking vanwege hun praktische kennis en ervaring willen ontmoeten, om toe te treden tot ons bestuur. Hoewel wij een vrijwilligersorganisatie zijn, is wel een reis- en onkostenvergoeding van toepassing.
Heeft u interesse/belangstelling dan kunt u dit kenbaar maken via ons emailadres of telefonisch contact opnemen met Leo Pierse (voorzitter), tel. 06-28930059.

Tenslotte

Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met het secretariaat. E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Graag maken wij u ook attent op onze website www.platformvgmwb.nl

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje